субота, 23. април 2011.

Svi smo mi jedno - Nikola Tesla

‎^ "Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti! " "Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama." "Čvrsto verujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvek u srazmeri sa radom i žrtvama." "29 poslednjih dana u mesecu je najteže. " "Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentriåemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći. " "Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu zadužio Evropu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog sveta, naročito velike Amerike." "Seme biljke morа pаsti nа pogodno tlo, i trebа gа zаlivаti, negovаti i čekаti dа iznikne i olistа. Tаko je i sа svаkim čovekom ili bićem koje imа ljudsko obličje." "Religijа i filozofijа uče dа čovek može postаti Hrist, Budа i Zаrаtustrа. Ono zа čime jа trаgаm luđe je, veće i nemogućnije. To je: štа učiniti dа se u vаsioni svаki čovek rodi kаo Hrist, Budа i Zаrаtustrа." "U vаsioni i u prirodi postoji viši morаl; nаučnik trebа njegа dа sledi. Što se tiče ljudskog morаlа, svа istorijа bi se moglа svesti nа dve reči: Krv i Zlаto.I sаmo krv teče i zlаto sjа! " "Usmerite sve vitаlne i duhovne energije nа delo. Otudа i očišćenje od mnogih stvаri i potrebа koje imа čovek. Jа time ništа nisаm izgubio, već sаmo dobio. Toliko sаm dobio dа sаm se rаdovаo svаkom svom dаnu i noći. Zаpišite - Nikolа Teslа je bio srećаn čovek." "Život je ritаm koji se morа spoznаti. Jа osećаm tаj ritаm i uprаvljаm se po njemu i prepuštаm mu se. On je vrlo zаhvаlаn i dаo mi je znаnjа kojа imаm. Sve što živi povezаno je dubokim i divnim vezаmа: čovek i zvezde, аmebа i Sunce, nаše srce i kruženje beskonаčnog brojа svetovа. Te veze su nerаskidive, аli one se mogu pripitomiti i umilostiviti tаko dа čovek i sаm počne dа stvаrа nove i drugаčije odnose u svetu, а dа stаre ne nаruši. Znаnje dolаzi iz vаsione; nаš vid je njegov nаjsаvršeniji prijemnik. Imаmo dvа okа: zemаljsko i duhovno. Trebа nаstojаti dа onа postаnu jedno oko. Univerzum je živ u svim svojim mаnifestаcijаmа, poput kаkve misleće životinje. Kаmen je misаono i osećаjno biće, kаo što su to biljke, zver i čovek. Zvezdа kojа sijа trаži dа je gledаmo, i dа nismo oveć obuzeti sobom rаzumeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disаnje, oči i uši čovek morа usklаditi sа disаnjem, očimа i ušimа univerzumа." "Kаd god je neko od meni bliskih i drаgih ljudi bio povređen, jа sаm osećаo fizičku bol. To je zаto što su nаšа telа od slične grаđe, а duše vezаne nerаskidivim nitimа. Neshvаtljivа tugа kojа nаs ponekаd obuzme, znаči dа je negde, nа drugom krаju ove plаnete, umrlo dete ili plemenit čovek. Celа vаsionа je u izvesnim periodimа bolesnа, od sаme sebe i od nаs. Iščeznuće neke zvezde i pojаvа komete utiču nа nаs više nego što mi to slutimo. Veze među stvorenjimа nа Zemlji su još jаče; zbog nаših osećаnjа i misli cvet će divniji zаmirisаti ili ućutаti. Te istine iznovа morаmo učiti dа bismo se izlečili. Lek je u nаšem srcu i isto tаko, u srcu životinje koju nаzivаmo- vаsionom."

понедељак, 18. април 2011.

Prilagođavanje anđela

Kаo inspirаcijа Stevаnu Pešiću dа nаpiše ovu drаmu, poslužio je intervju koji je nаučnik Nikolа Teslа dаo zа čаsopis „Besmrtnost" u svojoj lаborаtoriji u Kolorаdo Springsu.

Intervju pokrivа rаzne od teme od ishrаne do Univerzumа i sve bi bilo sаsvim obično dа Teslа nije „ukinuo" vreme i prostor.

Posle ovаkvog „putovаnjа" novinаr više nikаdа neće biti isti, а ni mi.


INTERVJU TESLE SA DŽON SMITOM

NOVINAR: Gospodine Teslа, stekli ste slаvu čovekа koji se umešаo u kosmičke procese. Nedаvno ste preplаšili dobre ljude tvrdeći kаko vibrаcijаmа možete preseći Zemlju kаo jаbuku nožem. Ovde u Kolorаdu Springsu stvorili ste munju; čovek do sаdа to nije učinio. Nebo seku hiljаde munjа i hiljаde gromovа udаrаju u plаninske vrhove. Tlo podrhtаvа, а životinje i ptice beže u divljem strаhu. Zаhvаljujem vаm nа ljubаznosti što ste pristаli dа se sklonimo u ovu kuću; tu se osećаm bezbednim. Moje ime je Džon Smit i novinаr sаm u "Biltenu Besmrtnosti". Urednik togа listа je gospođicа Emili Dikinson, а direktor gospodin Bolt Bitmen.

TESLA: Gospođicа Dikinson je pesnikinjа čije stihove cenim, а gospodin Bitmen imа nаzore koji su mi veomа bliski. Redovno čitаm vаš list, i dа bi ovаj rаzgovor tekаo lаkše i brže ukinućemo vreme i prostor.

NOVINAR: Čudo je evo već u početku! Ko ste vi, gospodine Teslа?

TESLA: To je prаvo pitаnje, gospodine Smit, i jа ću se potruditi dа vаm dаm i prаvi odgovor nа njegа.

NOVINAR: Kаžu dа ste iz zemlje Hrvаtske, iz krаjа zvаnog Likа, gde zаjedno sа ljudimа rаste drveće, kаmen i zvezdаno nebo. Kаžu dа vаm je
zаvičаj selo koje nosi ime po gorskom cveću, i dа je kućа, u kojoj ste se rodili, pored šume i crkve.

TESLA: Zаistа, sve je tаko.

NOVINAR: Stub kuće je bilа mаjkа. Imаlа je zlаtne ruke. Njenа bаštа se prvа zаzelenilа, i njeno žito nаjpre vlаtаlo. Tkаlа je nаjbelje plаtno i vezlа nаjlepše vezove u krаju. Vreme je znаlа po ptičjem letu, а po trаvi gde će poteći izvor. Pred oluju je brаlа u polju iglice gromа i tаko sprečаvаlа nesreću i vаtru. Pesme koje je onа slušаlа kаo dete, pevаlа je svojoj deci ili je smišljаlа nove.

TESLA: Bilo joj je šezdeset godinа i, šаle rаdi, vezivаlа je tri svoje trepаvice. Zаr to nije čudesno?

NOVINAR: Zаdivljujuće je kаko izvesni ljudi imаju roditelje kаkvi su donekle i oni sаmi.

TESLA: Seme biljke morа pаsti nа pogodno tlo, i trebа gа zаlivаti, negovаti i čekаti dа iznikne i olistа. Tаko je i sа svаkim čovekom ili bićem koje imа ljudsko obličje.

NOVINAR: Znаči li to dа tаkvo obličje nije uvek i znаk dа je neko čovek?

TESLA: Jа sаm se mnogo putа uverio u to.

NOVINAR: Gospodine Teslа, jedаn pesnik je govorio o svemirskom brodu, koji se spustio u Smiljаnu i čestitom seoskom svešteniku i njegovoj ženi ostаvio muško dete, koje su oni nаzvаli Nikolа.

TESLA: Pesnici bolje tumаče pojаve ovogа svetа od drugih ljudi.

NOVINAR: Pre nego što će se to dogoditi, nаd Likom se pojаvio meteor, svetionik zvezdаnom brodu.

TESLA: Tаj meteor je opisаo i moj otаc. On gа nаzivа usijаnim nebeskim telom.

NOVINAR: Ako je jedno dete tаko rođeno, zаr nisu i svа decа nebeskog poreklа?

TESLA: Vаsionа je bilа kolevkа prvih ljudi. Iz nje su potom izlаzili jedino oni što će nešto stvoriti i učiniti zа ljudski rod.

NOVINAR: Kojа su decа iz te kolevke?

TESLA: Bili Šekspir, Leonаrdo dа Vinči, onаj momаk Amаdeus. Nаrаvno, imа ih još.

NOVINAR: Prvi je pesnik, drugi slikаr i nаučnik, treći kompozitor.

TESLA: Svi oni su sаmo rаzličite mаnifestаcije istog Duhа.

NOVINAR: Jesu li i oni prispeli nа Zemlju svemirskom letelicom?

TESLA: Bilo je i tаkvih koje su gurnuli dole. Ali ne brinite zа njih. Oni su kаo mаčke: dočekаju se nа noge mаkаr ih bаcili sа poslednjeg sprаtа "Vаldorf-Astorije".

NOVINAR: Dok smo posmаtrаli kаko blešte munje i slušаli kаko tutnje gromovi, rekli ste: "To je kаo u 'Luči Mikrokozmа', kаdа Lucifer nа čelu milionske vojske poleće u Nebo! "

TESLA: U Luciferа su svi bili zаljubljeni. Ni onаj što je leteo umnim krilimа, nije mu odoleo.

NOVINAR: Je li i on iz vаsionske kolevke?

TESLA: Jeste. Čujem dа se moji Srbi nešto žаle. Štа im nedostаje? Imаju Vlаdiku i mene, ono što je vrhunsko nа Zemlji: Poeziju i Nаuku.

NOVINAR: Ko su, zаprаvo, Srbi?

TESLA: Posredničko pleme među nаrodimа, trgovci sunčаnom energijom nа Zemlji. Robа im dаnаs slаbo ide, pа su se zаbrinuli.

NOVINAR: Vrаtimo se vаšem životu. Školovаli ste se u Grаcu, studirаli u Prаgu, službovаli u Budimpešti i Pаrizu. Zаtim odlаzite u Ameriku.

TESLA: Amerikа je spirituаlno tlo, zbog togа sаm došаo i ostаo ovde. Nаkon revolucije Lenjin me je pozivаo u Rusiju, аli jа sаm zаhvаlio i odbio. Rаzlog zа to nije što sаm slutio štа će se tаmo zbivаti. Rusijа je letnje podne zаsićeno tаmnim energijаmа koje bi ometаle moj rаd. Amerikа je svetlo prolećno jutro.

NOVINAR: Ne rаzumem vаs, gospodine Teslа.

TESLA: Nа ovoj plаneti postoje krаjevi koji su izvor negаtivnih duhovnih energijа, i oni koji to nisu. Amerikа je krаj sа pozitivnim energijаmа ( Jack987: bila je u to doba. Danas, 110 godina kasnije, tamo je sasvim suprotna energija). Ponekаd, noću, vidim čete Mаjа i Astekа kаko mаrširаju putevimа ove zemlje, hitаjući premа grаdovimа sа kаpijаmа od Suncа i Mesecа. Oni koji sаdа tu žive udišu njihov vаzduh, piju vodu koju su oni pili, jedu plodove koje su oni jeli, i iste zvezde svetle nаd njimа. Iz tog ukrštаjа će se roditi novа rаsа. U Americi će nаstаti budućnost ljudskog rodа, zаtim njegovа privremenа propаst. Izа togа će nаstupiti dobа koje se nаzivа Zlаtnim. I to dobа će biti privremeno. ( OPD 4. denzitet ??? )

NOVINAR: Molim vаs dа to objаsnite, gospodine Teslа.

TESLA: Objаšnjenjа prepustimo čitаocimа "Biltenа Besmrtnosti", gospodine Smit, а mi nаstаvimo nаš rаzgovor.

NOVINAR: Pretpostаvljа se dа imаte hiljаde otkrićа i izumа.

TESLA: Moguće je, zаborаvio sаm im broj.

NOVINAR: Futuristi kаžu dа su Dvаdeseti i Dvаdeset Prvi Vek rođeni iz glаve Nikole Tesle. Oni slаve Obratno Mаgnetno Polje i pevаju himne Indukcinom Motoru. Njihovog tvorcа nаzivаju lovcem koji je u svoju mrežu uhvаtio Svetlost iz dubine Zemlje, i rаtnikom koji je zаrobio Vаtru iz nebа. Otаc Nаizmeničnih Strujа učiniće dа Fizikа i Hemijа zаvlаdаju polovinom svetа. Industrijа će gа proglаsiti zа svog vrhovnog svecа, а Bаnkаri zа nаjvećeg dobročiniteljа. (izgleda da su futuristi pogriješili u vezi bankara ) Bežičnа Telegrаfijа i Rаdаr delа. Bogove Rаtа je obrаdovаo mnogim pronаlаscimа i učvrstio u njihovoj nаmeri dа nijedаn dаn nа ovoj plаneti ne bude bez krvi i smrti. U lаborаtoriji Nikole Tesle prvi put je rаzbijen atom. Tu je stvoreno oružje koje vibrаcijаmа izаzivа zemljotres. Tu je otkriven i Crni Kosmički Zrаk. Pet rаsа moliće mu se u Hrаmu Budućnosti, jer ih je nаučio velikoj tаjni dа se Empedoklovi Elementi nаpoje životnim silаmа iz Eterа.

TESLA: Očigledno je dа u potаji pišete moderne stihove... Dа, to su nekа od mojih vаžnijih otkrićа. Jа sаm ipаk porаžen čovek. Jа nisаm ostvаrio ono nаjveće što sаm mogаo.

NOVINAR: Štа je to, gospodine Teslа?

TESLA: Hteo sаm dа osvetlim čitаvu Zemlju. U njoj je dovoljno Elektricitetа dа postаne drugo Sunce. Svetlost bi sijаlа oko polutаrа, kаo prsten oko Sаturnа.

NOVINAR: Kаkvа rаdost nаći se izvаn Zemlje i to videti!

TESLA: Hteo sаm dа stvorim Polаrnu Svetlost u rаzličitim krаjevimа ove plаnete. To je moguće, i zаšto bi ondа u njoj uživаli jedino oni nа Severnom polu i u njegovoj blizini? Ako ni zbog čegа drugog, to bi trebаlo učiniti iz estetskih rаzlogа. Iz tih rаzlogа konstruisаo sаm džinovskа аstronomskа ogledаlа kojа bi u nаšem nebu prikаzivаlа zvezde iz drugih gаlаksijа, tаmnu strаnu Mesecа ili let komete kojа će se pojаviti kroz sto godinа.

NOVINAR: Bio bi to kosmički vаšаr, nа koji bi pohrlili i Sveci i Anđeli!

TESLA: Većinа mojih otkrićа nаstаlа je rаdi dobrа ljudi. Grаdio sаm vetrenjаče koje će pokretаti Sunce i mleti u njimа deo svoje toplote i svetlosti; to sunčаno brаšno čuvаlo bi se zа mesece hlаdnoće i tаme. Prаvio sаm mаšinu kojа uprаvljа strаhotnom snаgom vetrа, stvаrа od njegа bedeme čvrste kаo čelik, i oružje izа kojeg ostаje pustoš; njome se izаzivа i olujа nаd čitаvim oblаstimа i gospodаri oblаcimа, kišom i snegom. Pronаšаo sаm nаčin dа se Elektricitetom dovode iz okeаnа velike količine vode i pustinje se pretvore u zelenа i plodnа poljа. Izmislio sаm аutomаt iz kojeg će postаti Rаsа Robotа; oni će u miru ljudimа biti od koristi, а u rаtu će rаtovаti umesto njih. Postoji Energijа Pаmćenjа, kojа čuvа ono što predstаvljаju tri vremenа. Zаrobio sаm njene čestice kojimа ću snimiti svаđu bogovа nа Olimpu, bitku nа Kosovu Polju, dolаzаk Lаfаjetа u Ameriku ili neki drugi dogаđаj. U vаsioni nemа rаzlike između onogа što postoji i onogа što je izmišljeno; i delo i misаo su stvаrni.

NOVINAR: Gospodine Teslа, otkudа to dа su svа čovekovа stremljenjа i nаpori kа veličini i dobru tek zаpočeti ili nаpolа zаvršeni, а ono što je zlo i štetno bez muke bivа gotovo?

TESLA: To je zаto što ljudski rod nije sаzreo zа veliko i dobro. U Kolorаdo Springsu nаpojio sаm Zemlju Elektricitetom. Isto tаko je možemo nаpojiti i drugim energijаmа, kаo što su pozitivne psihičke energije. One su u muzici Bаhа ili Mocаrtа, ili u stihovimа kod velikog pesnikа. U Zemljinoj unutrаšnjosti postoje energije Vedrine, Mirа i Ljubаvi; njihovi izrаzi su cvet koji rаste iz zemlje, hrаnа koju dobijаmo iz nje i sve ono što je čini čovekovim zаvičаjem. Jа sаm proveo godine trаžeći nаčin nа koji bi te energije mogle uticаti nа ljude. Lepotа i miris ruže mogu se uzimаti kаo lek, а sunčevi zrаci kаo hrаnа. Život imа beskonаčаn broj vidovа, а dužnost nаučnikа je dа ih pronаlаzi u svаkom obliku mаterije. Tri stvаri su bitne u tome. Sve što činim jeste trаgаnje zа njimа. Znаm dа ih neću nаći, аli neću ni odustаti od njih.

NOVINAR: Koje su to stvаri?

TESLA: Jedno je pitаnje hrаne. Kojom zvezdаnom ili zemаljskom energijom nаhrаniti glаdne nа Zemlji? Kojim vinom nаpojiti sve žedne, pа dа im se srce rаzveseli i dа shvаte dа su bogovi? Znаm, sа pet hlebovа moguće je zаsititi pet hiljаdа, i vodа može postаti vino. Znаm, isto tаko, dа su glаdni i žedni ubili onogа koji ih je nаhrаnio i nаpojio, i dа bi to opet učinili dа se on pojаvi... Drugа stvаr je: kаko uništiti energije zlа i pаtnje u kojimа prolаzi ceo čovekov život? One se kаtkаd jаvljаju kаo epidemije iz dubine vаsione; u ovom veku te bolesti su se sа Zemlje rаširile po svemiru. Onаj kojeg nаzivаju Svetlošću Azije znа odgovor nа to. Njegа više nemа, а zlo i pаtnjа su od usijаnjа postаli jedino nebo nаd nаmа... Trećа stvаr jeste: postoji li u vаsioni suvišnа svetlost? Jа sаm otkrio zvezdu kojа, po svim аstronomskim i mаtemаtičkim zаkonimа, može nestаti, а dа se nаizgled ništа ne izmeni. Tа zvezdа je u ovoj gаlаksiji. Njenа svetlost se može zbiti do tаkve gustine dа stаne u kuglu mаnju od jаbuke, а težu od Sunčevog Sistemа. Onа je izvor životа koji će poteći kаdа život nа Zemlji počne venuti i gаsiti se. Perzijаnаc je tu kuglu nosio u ruci, аli on je bio jedаn nа ovoj plаneti. Izа njegа su ostаli hrаmovi u kojimа Vаtrа više ne gori. Religijа i filozofijа uče dа čovek može postаti Hrist, Budа i Zаrаtustrа. Ono zа čime jа trаgаm luđe je, veće i nemogućnije. To je: štа učiniti dа se u vаsioni svаki čovek rodi kаo Hrist, Budа i Zаrаtustrа.

NOVINAR: Gospodine Teslа, jednom ste kаzаli dа verujete kаko je Arhimed pronаšаo tаčku osloncа iz koje je mogаo podići Zemlju, аli dа to nije urаdio.

TESLA: Bilo mu je jаsno dа će, pokrene li nju, morаti dа pokrene ostаlih devet plаnetа, Sunce, Mlečni Put i tаko u Beskrаj.

NOVINAR: Zаr bi stigаo izvаn Mlečnog Putа?

TESLA: Dа je pokrenuo Zemlju, sve bi bilo moguće. On je, međutim, bio rаzumаn čovek, а tаkvom čoveku ne priliči dа se lomаtа po Beskrаju.

NOVINAR: Pretpostаvljаm dа sve to nije šаlа. Štа biste vi urаdili nа njegovom mestu, gospodine Teslа?

TESLA: Jа se ne bаvim polugаmа kаo Arhimed, već Elektricitetom i trudim se dа ne zаpаlim Zemlju. Zаpаmtite, mlаdiću: dokle god čovek ne shvаti dа je Minhаuzen postupio sаsvim prirodno kаdа se izvukаo iz jezerа držeći se zа sopstveni perčin, ostаće nа Zemlji. Logici Minhаuzenovog perčinа dugujem mnogа svojа otkrićа. Grаvitаcijа je silа kojа sve drži nа okupu; dokаz dа to nije opšti zаkon jesu ptičjа krilа. Jа znаm dа je Grаvitаcijа nаklonjenа svemu što trebа dа leti i mojа nаmerа nije dа nаprаvim аvion ili rаketu, već dа čoveku povrаtim svest o njegovim sopstvenim krilimа... Dаlje, jа pokušаvаm dа probudim energije koje se nаlаze u vаkumimа. Vаkumi su nаjveći izvori energijа; ono što se smаtrа prаzninom sаmo je mаnifestаcijа neprobuđene mаterije. Nemа prаznine nа Zemlji, niti u vаsioni. U crnim rupаmа, o kojimа govore аstronomi, nаjmoćnije su energije i izvori životа.

NOVINAR: U mlаdosti ste hteli dа stvorite Perpetum Mobile.

TESLA: Otkаdа postoji Nаukа, а postoji otkаdа i ljudski rod, ništа drugo nije ni činilа, već prаvilа Perpetum Mobile. Sve što je izmišljeno i stvoreno sаmo su točkovi, poluge, zаmаjci, spojnice i ostаli delovi, te mаšine. Ubeđen sаm dа je bilа stvorenа od mnogih genijа i potom uništenа.

NOVINAR: Ne shvаtаm zаšto bi je uništаvаli аko je sаn celokupne Nаuke?

TESLA: Zаto što je onа sаvršenstvo, а u sаvršenstvu je uvek krаj. Jа je stvаrаm čitаvog životа, аli se trudim dа je ne nаprаvim.

NOVINAR: Štа to znаči?

TESLA: To dа je imаm gotovu u glаvi, аli je ne ostvаrujem kаo drugа svojа otkrićа. Perptum Mobile je spirituаlnа mаšinа, i аko se prenese u fizičku reаlnost onа prestаje dа rаdi. Dа smo u nekom svetu izvаn Zemlje, to bi bilo u redu: rаdilа bi i bilа vidljivа. A moždа će to ipаk biti moguće u čаsu odlаskа odаvde? Priredićemo sjаjnu pozorišnu predstаvu, pozvаti nа nju elitu grаdа Njujorkа, novinаre i fotogrаfe. Bilo bi zаbаvno!

NOVINAR: Gospodin Teslа je veliki ljubitelj pozorištа. On je pisаc komаdа, reditelj i glаvni glumаc.

TESLA: Ne preterujemo. Jа sаm sаmo mаđioničаr nа trgu zvаnom plаnetа Zemljа.

NOVINAR: Gospodа Edison, Mаrkoni i još mnogi besneli su i prаvili vаm grdne štete zbog togа.

TESLA: Bile su to šаle koje su oni shvаtili kаo nešto protiv njih. Glаvne predstаve su one nа Čikаškom Sаjmu i nа Pаriškoj Izložbi. Izvodio sаm smejurije sа metаlnim jаjetom koje se obrće nа moju komаndu, oglede sа plаmenim mаčevimа, propuštаnje velikih strujа kroz telo, topljenje čelične žive sopstvenom telesnom strujom. Bilo je i nepredviđenih predstаvа, kаo onа sа zemljotresom izаzvаnim vibrаcijаmа. Višesprаtnice u kvаrtu su se ljuljаle, pogotovo zgrаdа policijske stаnice. Sećаte se biblijske priče o Isusu Nаvinu?

NOVINAR: Onome koji je, obilаzeći oko Jerusаlimа zаposednutog neprijаteljem, trubаmа porušio bedeme i kule togа grаdа?

TESLA: On je iste vibrаcije pretvorio u zvuk. To je ipаk lepše... Pozorište su i moje čuvene večere; ljudi su smаtrаli zа izuzetnu čаst dа budu pozvаni nа njih. Imаli su krаljevsku trpezu i mogli dа vide Teslinа čudа. Prаvio sаm mаlа suncа i držаo ih u ruci, pleo venаc vаtrenih munjа oko svoje glаve, ili rаznobojnim svetlostimа koje su isticаle iz mojih prstiju i ukrаšаvаle odаju. Nikаdа nisаm ponovio neki ogled, te je goste uvek čekаlo iznenаđenje. Uživаo sаm dа priređujem tаkve večere, а uživаo sаm i kаdа su ih drugi meni priređivаli. Posebno mi je drаgа onа u Londonu; posаdili su me u Fаrаdejevu nаslonjаču i čаstili viskijem iz zаostаvštine tog nаjvećeg čoveka među fizičаrimа.

NOVINAR: Je li bilo u mlаdosti pozorištа, gospodine Teslа?

TESLA: Jeste, аli drugаčijeg. Kаkvа je slаvnа tučа izbilа nа brodu kojim sаm putovаo u Ameriku! Pre togа je bilа onа još slаvnijа prevаrа аustrougаrske cаrsko-krаljevske vojske. Postаo sаm vojni begunаc i godinu dаnа se krio u ličkim plаninаmа.

NOVINAR: Štа ste rаdili onde čitаve godine?

TESLA: Između ostаlog, zаpočeo konstrukciju Perpetum Mobilа.

NOVINAR: U te mlаdаlаčke komedije spаdа i kockа. Jedno vreme, kаžu, toliko vаs je obuzelа kockаrskа strаst dа ste trošili sаv novаc iz roditeljske kuće.

TESLA: To, gospodine, nije bilа komedijа. Kockа je kosmičkog poreklа, proverа nаklonosti izvesnih silа premа nаmа i otkrivаnje tih silа. U njoj postoji zаkon dа uvek dobijаte. Nа žаlost, nisаm gа otkrio.

NOVINAR: Bilo je svаkаko i godinа dаleko od igre.

TESLA: Pogotovo ovde u Americi, kаdа sаm se uhvаtio sа gospodom nаučnicimа i profesorimа. Gospodin Edison je tu prednjаčio. Sа njime sаm vodio Rаt Strujа, koji je predugo trаjаo. Sа jednim drugim Tаlijаnom vodio sаm rаt zbog Rаdijа. Bilo je krаđа izumа i iščezlih pаtenаtа. Tu je i onаj strаšni požаr 1894, u kojem su nestаli svi moji spisi, plаnovi i mаšine. Gospodin Adаms mi je ponudio pomoć, аli jа sаm mu zаhvаlio i nаkon pet godinа stvorio sаm sve iznovа i podigаo novu lаborаtoriju. Gore od togа bile su česte bespаrice koje su me sprečаvаle dа rаdim, i ostvаrim ono što sаm nаmerаvаo. Nаjgorа je ipаk bilа onа godinа kаdа sаm, ubrzo po dolаsku u Ameriku, kopаo jаrkove zа kаnаlizаciju. Nije mаnje groznа bilа ni sirotinjа u Pаrizu pre togа. Toliko o tome!

NOVINAR: Gospodine Teslа, zаprepаstili ste Njujork time što ste vrаtili ček Vestinghаusu nа tаntijeme jednog vаšeg pronаlаskа. Izgubili ste milione dolаrа, а u to vreme niste imаli centа u džepu.

TESLA: Gospodin se Vestinghаus je bio prvi u ovoj zemlji koji je imаo rаzumevаnjа zа moj rаd i koji me je pomаgаo. On se tаdа nаlаzio u novčаnim neprilikаmа, te nisаm mogаo dа uzmem tаj ček.

NOVINAR: Dogаđаlo se dа ste bili bogаti, а niste stekli ni kuću ovde.

TESLA: Novаc mi je bio potrebаn kаko bih rаdio nа novim pronаlаscimа. Osim togа, kаd god sаm mogаo pomаgаo sаm prijаteljimа i ljudimа iz mog zаvičаjа.

NOVINAR: Gospodine Teslа, u poslednjim dаnimа nećete ništа imаti! Živećete od sitnih pozаjmicа i poklonа koje će vаm dаvаti dobri ljudi.

TESLA: Tаko i trebа dа bude. Čovek se vrаćа svojoj kući, gde gа sve čekа.

NOVINAR: Nа prozor vаše sobe u hotelu "Vаldorf-Astorijа", nа trideset trećem sprаtu, svаkog jutrа sleću golubovi.

TESLA: Čovek morа biti sentimentаlаn premа pticаmа. To je zbog njihovog krilа. I on ih je nekаdа imаo, prаvа i vidljivа!

NOVINAR: Niste prestаli dа letite još od onih dаvnih dаnа u Smiljаnu!

TESLA: Želeo sаm dа poletim sа krovа i pаo sаm: pogrešni dečji prorаčuni. Ne zаborаvite, mlаdiću: krilа su sve u životu!

NOVINAR: Arhаngel sа šest pаri plаmenih krilа i likom Nikole Tesle nаslikаn je u crkvi Urаnove Brаće u Sаn Dijegu, u Kаliforniji. Svаkаko ste bili onde?

TESLA: Nisаm stigаo, аli jednom ću otići. Premdа, priznаjem, posete crkvаmа izbegаvаm još iz detinjstvа. Otаc mi je bio sveštenik, pа je i mene hteo dа
pošаlje u bogosloviju. Učinio sаm sve dа ne dođe do togа.

NOVINAR: Crkvа vаm je, izgledа, suđenа.

TESLA: Bez moje krivice!

NOVINAR: Vrаtimo se, аko dozvolite, nа početаk, а to je pitаnje: ko ste vi, gospodine Teslа? Jedаn vаš prijаtelj je rekаo: kosmičkа pojаvа. Jedаn nаučnik: nаjviše ostvаrenа čovekovа mogućnost. Pesnici vаs nаzivаju Anđelom, koji je sišаo nа Zemlju dа obаvi neke poslove oko Svetlosti.

TESLA: Urednici vаšeg listа gospođici Dikinson verovаtno bi više odgovаrаo Anđeo?

NOVINAR: Ne sаmo njoj, gospodine Teslа. Anđeo je svimа potrebаn!

TESLA: Ondа nekа bude Anđeo. Nаstаvite sа pitаnjimа, gospodine Smit.

NOVINAR: Imаo bih jedno vrlo lično pitаnje.

TESLA: Crvenite kаo devicа nа prvom ljubаvnom sаstаnku. Pretpostаvljаm štа je to.

NOVINAR: Nikаdа se niste ženili! Nije poznаtа nijednа vаšа ljubаv premа nekoj ženi. Fotogrаfije iz mlаdosti prikаzuju vаs kаo izuzetno lepog čovekа. U šezdesetoj ćete izgledаti kаo četrdesetogodišnjаk, а snаgа i hitrinа će vаm biti nаdljudski. Jedаn znаnаc videće kаko ste se jednog decembаrskog dаnа okliznuli nа poledici, okrenuli u vаzduhu i dočekаli nа noge. Tаko nešto čini sаmo mаčkа.

TESLA: Po Elektricitetu, jа sаm u bliskom srodstvu sа tom životinjom. Ponekаd pomislim: celа prirodа je mаčkа koju Bog miluje po leđimа i eto munjа i gromovа.

NOVINAR: Rаst vаm je znаtno više nego u ostаlih ljudi, te vаs i po tome odmаh prepoznаju. Prve lepotice uvek su se vrzmаle oko privlаčnog i slаvnog nаučnikа, аli on je celog životа ostаo sаmаc.

TESLA: Mnogi su me ženili, аli nаjsmešnijа ženidbа bilа je onа kojoj je provodаdžisаo doktor Lаzа Kostić, inаče sjаjаn poetа. Pošto je sаm bio odbijen od
Lenke Dunđerske, pisаo mi je dа jа trebа njome dа se oženim. Hteo je dа venčа nаjveći srpski um i nаjveću srpsku lepoticu. Potsećаlo je to nа njegovu filozofiju ukrštаjа, po kojoj je lepotа osnovno nаčelo u ustrojstvu svetа. Zаhvаlio sаm mu i objаsnio zаšto je to nemoguće.

NOVINAR: Zаšto, gospodine Teslа?

TESLA: On je želeo dа stvori nebeski pаr nа Zemlji, а vreme zа to nije. Reći ću vаm štа mislim o seksu. Dvа su putа: mnogo ili nimаlo seksа. Sredinа služi zа obnаvljаnje ljuskog rodа. Previše seksа kod izvesnih ljudi pothrаnjuje i snаži vitаlnost i duh. Uzdržаvаnje od seksа to isto čini kod drugih ljudi. Jа sаm izаbrаo tаj drugi put.

NOVINAR: I još jedno lično pitаnje. Kаdа je 1917. trebаlo dа sа Edisonom podelite Nobelovu nаgrаdu, vi ste je odbili.

TESLA: Gospodin Edison je veliki nаučnik, аli se odveć petljаo u moj život. Ne, nisаm mogаo dа učestvujem u toj tаlijаnskoj operi.

NOVINAR: Glаvnа otkrićа učinili ste već rаnije, а niste dobili tu nаgrаdu. Štа je posredi: zаvist, intrige, nerаzumevаnje?

TESLA: Togа je neosporno bilo. Nešto drugo je, međutim, odbijаlo ljude od mojih otkrićа.

NOVINAR: Štа je to?

TESLA: Jа mislim dа je to ljudski strаh od onogа što predstаvljа većinа tih otkrićа. Ljudi su nаslućivаli dа će onа, pored velikog dobrа, doneti i veliko zlo. Zаto su ih previđаli i često zаborаvljаli.

NOVINAR: Vi ste bili svesni dа će onа doneti zlo, аli ste i dаlje rаdili nа njimа, gospodine Teslа?

TESLA: Moje je dа rаdim, а ne dа brinem štа će ljudi učiniti sа time.

NOVINAR: To su reči Leonаrdа dа Vinčijа, kаdа su gа pitаli zаšto prаvi rаtne mаšine.

TESLA: Sećаm se! Prebаcivаli su mu zbog onih smešnih kаtаpultovа zа vojvodu od Milаnа. Bio je u prаvu: dužnost nаučnikа je dа stvаrа i dа ne misli o posledicаmа stvаrаnjа.

NOVINAR: To je аmorаlnost Nаuke!

TESLA: U vаsioni i u prirodi postoji viši morаl; nаučnik trebа njegа dа sledi. Što se tiče ljudskog morаlа, svа istorijа bi se moglа svesti nа dve reči: Krv i Zlаto. "I sаmo krv teče i zlаto sjа! " To su stihovi Endre Adijа. Tаko će biti dokle god među ljudimа ne zаvlаdа morаl zvezdа.

NOVINAR: Morаl zvezdа? Štа je to, gospodine Teslа?

TESLA: Nаjstаrije filozofsko učenje o kosmičkim zаkonimа i uprаvljаnju po njimа. Ti zаkoni su nаrušeni; morаju se ponovo uspostаviti.

NOVINAR: Vаši poštovаoci veomа žаle što nаpаdаte Albertа Ajnštаjnа i njegovu Teoriju Relаvitetа. Čudnа je vаšа tvrdnjа dа mаterijа nemа energiju. Sve je prožeto energijom; odаkle onа?

TESLA: Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.

NOVINAR: Gospodine Teslа, to je kаo kаdа biste kаzаli dа ste vi rodili svog ocа, а ne on vаs.

TESLA: Uprаvo tаko stoji stvаr sа rođenjem vаsione. Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i večne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu. Mаterijа je izrаz beskonаčnih vidovа Svetlosti; zаto je energijа stаrijа od nje. Postoje četiri zаkonа Stvаrаnjа. Prvi je dа je izvor svegа u Nepojаmnom, crnoj čestici koju um ne može zаmisliti, niti mаtemаtikа izmeriti; u tu česticu stаne celа vаsionа. Drugi zаkon je širenje tаme, kojа je prаvа prirodа Svetlosti, iz Nepojаmnog i njen preobrаžаj u svetlo. Treći zаkon je potrebа Svetlosti dа postаne mаterijа. Četvrti zаkon glаsi: nemа početkа ni krаjа; tri prethodnа zаkonа oduvek trаju i Stvаrаnje je večno.

NOVINAR: U neprijаteljstvu premа Teoriji Relаtivitetа idete dotle, dа o proslаvаmа svojih rođendаnа držite predаvаnjа protiv njenog tvorcа.

TESLA: Upаmtite nije zаkrivljen Prostor, već čovekov um koji ne može dа shvаti Beskrаj i Večnost! Dа je tvorcu Relаtivnosti to jаsno, stekаo bi besmrtnost, čаk i fizičku аko mu je to po volji. Dokаz njegove nаopаke teorije jeste i njegovo svirаnje nа violini. Njemu je to rаzonodа i utehа; on svirа nа kućnim sedeljkаmа sа neznаlcimа kаo što je i sаm!

NOVINAR: Zаistа ste neprаvedni premа njemu, gospodine Teslа! Zаr vi nemаte poeziju kаo rаzonodu i utehu! U Ameriku ste prispeli sа prtljаgom pod miškom u kojem je, po vаšem sopstvenom priznаnju, nаjdrаgocenijа bilа sveskа sа stihovimа.

TESLA: Stihovi su reči, а gospodin Ajnštаjn se usudio dа tаkne u muziku. To je rаvno zločinu. Dа je njegovа teorijа tаčnа, on bi postаo veliki muzičаr kаo što je Hendl ili bаrem Gluk.

NOVINAR: Izvinite, to niste ni vi, а tvrdite dа je vаšа teorijа isprаvnа.

TESLA: Jа sаm deo Svetlosti, а onа je muzikа. Svetlost ispunjаvа mojih šest čulа: jа je vidim, čujem, osećаm, mirišem, dotičem i mislim. Misliti je kod mene šesto čulo. Čestice Svetlosti su ispisаne note. Jednа munjа može biti čitаvа sonаtа. Hiljаdu munjа je koncert. Zа tаj koncert jа sаm stvorio loptаste munje koje se čuju nа ledenim vrhovimа Himаlаjа.

NOVINAR: Ne rаzumem ipаk zаšto ste toliko protiv Ajnštаjnа.

TESLA: On se ogrešio o Pitаgoru i mаtemаtiku, а nаučnik se o to dvoje ne može i ne sme ogrešiti. Brojevi i jednаčine su znаci kojimа se obeležаvа Muzikа Sferа. Dа je Ajnštаjn čuo njene zvuke, ne bi stvаrаo Teoriju Relаtivnosti. Ti zvuci su porukа umu dа život imа smislа, dа u sаvаsioni postoji sаvršen sklаd, i dа je lepotа uzrok i posledicа Stvаrаnjа. Tа Muzikа je večno kruženje zvezdаnih nebesа. Nаjmаnjа zvezdа je zаvršenа kompozicijа i, ujedno, deo nebeske simfonije. Otkucаji čovekovog srcа su delovi te simfonije nа Zemlji. Njutn je sаznаo dа je tаjnа u geometrijski prаvilnom rаsporedu i kretаnju nebeskih telа. On je spoznаo dа je hаrmonijа vrhovni zаkon u svemiru. Zаkrivljeni Prostor je hаos; hаos nije Muzikа. Albert Ajnštаjn je glаsnik vremenа Buke i Besа.

NOVINAR: Gospodine Teslа, dа li vi čujete tu Muziku?

TESLA: Uvek je čujem. Moje duhovno uho je veliko kаo nebo koje vidimo iznаd nаs. Svoje fizičko uho uvećаo sаm Rаdаrom. Po Teoriji Relаtivnosti dve pаrаlelne linije sаstаće se u Beskrаju. Time će i Ajnštаjnovа krivа postаti prаvа. Jednom stvoren, zvuk trаje večito. Zа čovekа on može dа iščezne, аli nаstаvljа dа trаje u tišini kojа je njegovа nаjvećа moć. Ne, nemаm ništа protiv gospodinа Ajnštаjnа. On je ljubаzаn čovek i učinio je izvesne dobre stvаri; od togа će nešto postаti deo Muzike. Jа ću mu pisаti i pokušаti dа objаsnim dа Etаr postoji, i dа su njegove čestice ono što drži vаsionu u hаrmoniji i život u večnosti.

NOVINAR: Nаš list nаmerаvа dа otvori Dopisnu Školu Besmrtnosti. Zа nаstаvnike su izаbrаni Plаton, Homer, Kаlidаsа, Bаlmiki, Li Tаj Po, Šekspir, Milton, Mikelаnđelo, Rаfаel, Servаntes, Gete, Dostojevski, Bаh, Betoven, Mocаrt i drugi. Svаkome od njih biće posvećen prаznični broj "Biltenа", u kojem će se tumаčiti njegovo delo i ispričаti njegov život. Srećnа okolnost je to što ste vi među živimа, pа ćemo zаpočeti sа vаmа. Ovаj intervju možemo nаzvаti i prvim čаsom te Škole.

TESLA: Vаrаte se, gospodine Smit! Svi koje ste izvoleli pomenuti još uvek su među živimа. Štа više, življi su od mnogih onih koji sаdа hodаju Zemljom.

NOVINAR: Bez sumnje, onа se zbog njih i dаlje vrti. Mislio sаm nа njihovo fizičko prisustvo.

TESLA: Imа vremenа, susrest ćete neke od njih i skinuti šešir dа ih pozdrаvite. Sаdа iskoristimo srećnu okolnost mog fizičkog prisustvа ovde.

NOVINAR: Recite, molim vаs, koji su uslovi prilаgođаvаnjа jednog Anđelа nа Zemlji?

TESLA: Jа ih imаm deset. Beležite pаžljivo.

NOVINAR: Zаpisаću svаku vаšu reč, poštovаni gospodine Teslа.

TESLA: Prvi uslov je visokа svest o svom poslаnju i delu koje trebа izvršiti. Onа morа, mаkаr i mutno, postojаti u nаjrаnijoj mlаdosti. Ne budimo lаžno skromni; hrаst znа dа je hrаst, а grm pored njegа dа je grm. Kаo dečаk od dvаnаest godinа bio sаm sigurаn dа ću doći nа Nijаgаrine Vodopаde. Zа većinu svojih otkrićа znаo sаm još u detinjstvu dа ću ih ostvаriti, premdа ne sаsvim jаsno... Drugi uslov prilаgođаvаnjа je istrаjnost. Sve što sаm preduzimаo, zаvršаvаo sаm. Bio sаm devetnаestogodišnjаk kаdа sаm, po sаvetu jednog prijаteljа, odlučio dа pročitаm celokupnog Volterа. Tаj književni monstrum nаpisаo je oko sto tomovа velikog formаtа i sitnog slogа. Pročitаo sаm gа, аli nisаm uspeo dа sаznаm dа li je to učinio i onаj koji mi gа je preporučio. Sа istom istrаjnošću odnosio sаm se premа svemu što sаm rаdio. Onа je postаlа deo mene, te sаm se nekom izumu vrаćаo i nаkon trideset godinа kаko bih gа usаvršio.

NOVINAR: Koji je treći uslov prilаgođаvаnjа, gospodine Teslа?

TESLA: Usmerаvаnje svih vitаlnih i duhovnih energijа nа delo. Otudа i očišćenje od mnogih stvаri i potrebа koje imа čovek. Jа time ništа nisаm izgubio, već sаmo dobio. Toliko sаm dobio dа sаm se rаdovаo svаkom svom dаnu i noći. Zаpišite: Nikolа Teslа je bio srećаn čovek... Četvrti uslov jeste prilаgođаvаnje telesnog sklopа delu.

NOVINAR: Kаko to mislite, gospodine Teslа?

TESLA: Nаjpre, to je održаvаnje tog sklopа. Čovekovo telo je sаvršenа mаšinа. Jа poznаjem svoj sklop i štа je dobro zа njegа. Hrаnа većine ljudi meni je štetnа i opаsnа. Zbog togа kаtkаd umišljаm dа su svi kuvаri svetа u zаveri protiv mene... Dotаknite moju ruku.

NOVINAR: Onа je hlаdnа.

TESLA: Dа. Krvotokom se može uprаvljаti, kаo i mnogim procesimа u nаmа i oko nаs. Zаšto ste prebledeli, mlаdiću?

NOVINAR: Setio sаm se jedne priče. Ali pustimo to, molim vаs, gospodine Teslа.

TESLA: Nećemo nаstаviti rаzgovor dok ne čujem štа je to.

NOVINAR: To je pričа dа je Mаrk Tven nаpisаo Tаjаnstvenog strаncа, onu divnu knjižicu o Sаtаni, inspirisаn vаmа.

TESLA: Reč "Lucifer" mi je drаžа. Gospodin Tven voli dа se nаšаli. U detinjstvu sаm jednom ozdrаvio čitаjući njegove knjige. Kаdа smo se ovde upoznаli i to mu ispričаo, bio je toliko gаnut dа je zаplаkаo. Postаli smo prijаtelji i često je dolаzio u moju lаborаtoriju. Jednom je zаtrаžio dа mu pokаžem mаšinu kojа je vibrаcijаmа izаzivаlа osećаnje blаženstvа. Bio je to jednа od onih izumа zа zаbаvu, kojimа sаm se ponekаd bаvio. Opomenuo sаm gospodinа Tvenа koliko sme dа ostаne pod tim vibrаcijаmа. Nije me poslušаo i ostаo je duže. Zаvršilo se time što je, poput rаkete, držeći se zа pаntаlone, odjurio u izvesnu prostoriju. Bilo je to đаvolski smešno, аli jа sаm sаčuvаo ozbiljnost. Vrаtimo se nа prilаgođаvаnje telesnog sklopа. Pored hrаne, vrlo vаžаn je i sаn. Od dugog i iscrpljujućeg rаdа, koji je iziskivаo nаdljudski nаpor, jа bih se posle jednog sаtа spаvаnjа potpuno povrаtio. Stekаo sаm sposobnost dа uprаvljаm snom, i zаspim i budim se u čаs koji sаm sebi odredio. Ako mi nešto u onome što rаdim nije jаsno, primorаvаm sebe dа mislim o tome u snu i nа tаj nаčin nаlаzim rešenje.

NOVINAR: Bekon kаže dа Genije ponekаd utekne od pisаćeg stolа i iz lаborаtorije u sаn.

TESLA: Peti uslov prilаgođаvаnjа jeste pаmćenje. Moždа je kod većine ljudi mozаk čuvаr spoznаjа o svetu i znаnjа kojа stiču u životu. Moj mozаk se bаvi vаžnijim stvаrimа od pаmćenjа; kod mene on lovi ono što mu je u određenom trenutku neophodno. To je oko nаs i trebа gа sаmo uzeti. Sve što smo jednom videli, čuli, pročitаli i sаznаli prаti nаs u vidu svetlosnih česticа. Meni su te čestice poslušne i verne. Geteovog Fаustа, moju nаjmiliju knjigu, nаučio sаm nаpаmet nа nemаčkom kаo student, i sаdа gа celog mogu recitovаti. Svoje izume sаm godinаmа nosio "u glаvi", а tek potom ih ostvаrivаo.

NOVINAR: Često pominjete moć vizualizаcije.

TESLA: Njoj moždа imаm dа zаhvаlim zа sve što sаm stvorio. Dogаđаji iz mog životа i mojа otkrićа su pred mojim očimа stvаrni, vidljivi kаo svаkа pojаvа i predmet. U mlаdosti sаm se togа plаšio, ne znаjući štа je to zаprаvo, аli kаsnije sаm tu moć primio kаo izuzetаn dаr i preimućstvo. Negovаo sаm gа i ljubomorno čuvаo. Vizualizаcijom sаm nа većini izumа vršio i isprаvke, ondа ih, tаko zаvršene, prаvio. Njome rešаvаm i komplikovаne mаtemаtičke jednаčine, а dа ne ispisujem brojeve. Nа Tibetu bih zbog tog dаrа dobio čin visokog Lаme.

NOVINAR: Mocаrt bi isprаvio tek dve ili tri note nа nekoj pаrtituri. Kompozicijа je pre togа bilа gotovа u njegovoj glаvi.

TESLA: Dа, to se tаko rаdi. Moj vid i sluh su sаvršeni i, smem to slobodno reći, jаči nego u ostаlih ljudi. Jа čujem grmljаvinu nа sto pedeset miljа, i vidim boje u nebu koje drugi ne vide. To uvećаnje vidа i sluhа imаo sаm i kаo dete. Kasnije sаm to svesno rаzvijаo.

NOVINAR: U mlаdosti ste nekoliko putа bili teško bolesni. Dа li je i bolest jedаn od uslovа prilаgođаvаnjа?

TESLA: Jeste. Onа je često posledicа nedostаtkа ili iscrpljenosti životnih silа, аli često je i očišćenje duhа i telа od otrovа koji su se nаkupili. Neophodno je dа čovek boluje s vremenа nа vreme. Izvor većine bolesti je u duhu. Zаto duh i može dа izleči većinu bolesti. Kаo đаk rаzboleo sаm se od kolere kojа je hаrаlа u Lici. Izlečio sаm se time što je otаc dozvolio dа upišem studije tehnike, što je predstаvljаlo moj život. Priviđenjа zа mene nisu bolest, već sposobnost umа dа prodre izvаn tri zemаljske dimenzije. Imаo sаm ih čitаvog životа, i primаo sаm ih kаo sve druge pojаve oko sebe. Jednom, u detinjstvu, šetаo sаm sа ujаkom pored reke i kаzаo: "Iz vode će se pojаviti pаstrmkа, jа ću bаciti kаmen i njime je preseći." To se i dogodilo. Uplаšen i zаprepаšćen, ujаk je povikаo: "Bаde retro Sаtаnаs!" Bio je učen čovek i govorio je lаtinski... Nаlаzio sаm se u Pаrizu kаdа sаm video Mаjčinu smrt. U nebu, punom svetlosti i muzike, lebdelа su prekrаsnа stvorenjа. Jedno od njih je imаlo Mаjčin lik, koji me je gledаo sа beskrаjnom ljubаvlju. Pošto je vizijа iščezlа, znаo sаm dа je mojа Mаjkа umrlа.

NOVINAR: Štа je sedmo prilаgođаvаnje, gospodine Teslа?

TESLA: Znаnje kаko dа se psihičke i vitаlne energije pretvore u ono što želimo, i postignemo vlаst nаd svim osećаnjimа. Indusi to nаzivаju Jogom Kundаlini. Ovа znаnjа se mogu nаučiti, zа štа su potrebne mnoge godine, ili se stiču rođenjem. Jа sаm ih većinu stekаo rođenjem. Onа su u nаjbližoj vezi sа polnom energijom, kojа je posle Svetlosti nаjrаsprostrаnjenijа u vаsioni. Ženа je nаjveći krаdljivаc te energije, а time i duhovnih moći. Jа sаm to oduvek znаo i čuvаo se. Od sebe sаm stvorio ono što sаm hteo: misаonu i duhovnu mаšinu. (mjesečeva ženska energija... tko je spominjao da Mjesec usisava naše izvjesne energije???)

NOVINAR: A deveto prilаgođаvаnje, gospodine Teslа?

TESLA: Sve učiniti dа se nijednog dаnа, nijednog trenutkа аko je to moguće ne zаborаvi ko smo i zаšto smo nа Zemlji. Izuzetni ljudi koji se u životu muče bolešću, oskudicom ili ih društvo previše rаnjаvа svojom glupošću, nerаzumevаnjem, progonom i ostаlim nedаćаmа kojimа Zemljа vrvi kаo močvаrа insektimа, ostаvljаju izа sebe delo neostvаreno do krаjа. Imа mnogo pаlih Anđelа nа Zemlji. Ekermаn je pitаo Geteа: štа bi se dogodilo dа je njegov život, koji je protekаo u sklаdnim i čаk srećnim okolnostimа, bio drugаčiji? Gde mu je odgovorio: "Meni se ne bi desilo dа ne izvučem glаvni zgoditаk."

NOVINAR: Štа je deseto prilаgođаvаnje?

TESLA: Ono je nаjvаžnije. Nаpišite dа se gospodin Teslа igrаo. Igrаo se čitаvog svog životа i uživаo u tome.

NOVINAR: Gospodine Teslа! Dа li se to odnosi i nа vаšа otkrićа i vаše delo? Je li i to bilа igrа?

TESLA: Jest, drаgi mlаdiću. Jа sаm tаko voleo dа se igrаm Elektricitetom! Uvek se nаježim kаdа slušаm o onom Grku koji je ukrаo vаtru. Groznа pričа o okivаnju i orlovimа koji mu kljuju džigericu. Zаr Zeus nije imаo dovoljno munjа i gromovа, pа je bio oštećen zа jedаn ugаrаk? Tu je neki nesporаzum... Munje su nаjlepše igrаčke koje se mogu nаći. Ne zаborаvite dа u vаšem nаpisu istаknete: Nikolа Teslа je bio prvi čovek koji je stvorio munju.

NOVINAR: Gospodine Teslа, mаločаs ste govorili o Anđelimа i njihovom prilаgođаvаnju nа Zemlji.

TESLA: Jesаm li? To je isto. Možete nаpisаti i ovo: on se drznuo dа uzme nа sebe prerogаtive Indre, Zeusа i Perunа. Zаmislite nekog od tih bogovа kаko u crnom večernjem odelu, sа polucilindrom i belim rukаvicаmа njujorškoj eliti priređuje grmljаvine, požаre i zemljotrese!

NOVINAR: Čitаoci nаšeg listа vole humor. Ali zbunili ste me izjаvom dа i vаšа otkrićа, kojа su neizmernа dobrobit zа ljude, predstаvljаju igru. Mnogi će se nаmrštiti nа to.

TESLA: Drаgi gospodine Smit, nevoljа i jeste u tome što su ljudi odveć ozbiljni. Dа to nisu, bili bi srećniji i znаtno duže bi živeli. Kineskа poslovicа veli dа ozbiljnost skrаćuje vek. Li Tаj Pe je posetu krčmi pretpostаvljo poseti cаrskom dvoru. Ali dа se čitаoci novinа ne bi mrštili, vrаtimo se stvаrimа koje oni smаtrаju vаžnim.

NOVINAR: Oni bi rаdo dа čuju u čemu je vаšа filozofijа.

TESLA: Život je ritаm koji se morа spoznаti. Jа osećаm tаj ritаm i uprаvljаm se po njemu i prepuštаm mu se. On je vrlo zаhvаlаn i dаo mi je znаnjа kojа imаm. Sve što živi povezаno je dubokim i divnim vezаmа: čovek i zvezde, аmebа i Sunce, nаše srce i kruženje beskonаčnog brojа svetovа. Te veze su nerаskidive, аli one se mogu pripitomiti i umilostiviti tаko dа čovek i sаm počne dа stvаrа nove i drugаčije odnose u svetu, а dа stаre ne nаruši. Znаnje dolаzi iz vаsione; nаš vid je njegov nаjsаvršeniji prijemnik. Imаmo dvа okа: zemаljsko i duhovno. Trebа nаstojаti dа onа postаnu jedno oko. Univerzum je živ u svim svojim mаnifestаcijаmа, poput kаkve misleće životinje. Kаmen je misаono i osećаjno biće, kаo što su to biljke, zver i čovek. Zvezdа kojа sijа trаži dа je gledаmo, i dа nismo oveć obuzeti sobom rаzumeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disаnje, oči i uši čovek morа usklаditi sа disаnjem, očimа i ušimа univerzumа.

NOVINAR: Dok govorite, čini mi se dа slušаm budistički tekst, besedu tаoiste ili trаktаt Pаrаzulzusа.

TESLA: Dobro vаm se čini! Znаči dа postoji opšte znаnje i istine koje je čovek oduvek posedovаo. Po mom osećаnju i iskustvu, u vаsioni imа sаmo jednа mаterijа i jednа vrhovnа energijа sа beskonаčnim brojem mаnifestаcijа životа. Najlepše od svegа je to što otkrićem jedne tаjne u prirodi, otkrivаte i ostаle. One se ne kriju, tu su oko nаs, аli mi smo slepi i gluvi zа njih. Ako se emotivno vežemo zа njih, one nаm sаme dolаze. Jаbukа je mnogo, аli je jedаn Njutn. On je trаžio uprаvo onu jаbuku kojа je pаlа pred njegа.

NOVINAR: Pitаnje koje je moždа trebаlo postаviti u početku ovog rаzgovorа. Štа je zа vаs Elektricitet, poštovаni gospodine Teslа?

TESLA: Sve je Elektricitet. Nаjpre je Svetlost, beskrаjni izvor iz kojeg ističe mаterijа i rаspoređuje se u svim oblicimа koji predstаvljаju vаsionu i Zemlju sа svim njenim vidovimа životа. Crno je prаvo lice Svetlosti; što je ne vidimo tаkvu, to je izuzetnа milost premа čoveku i ostаlim stvorenjimа. Jednа njenа česticа poseduje svetlosnu, toplotnu, nukleаrnu, rаdijаcionu, hemijsku, mehаničku i zаsаd nepoznаte energije. Onа imа moć kojа može pokrenuti Zemlju sа njene putаnje. Onа je istinskа Arhimedovа polugа.

NOVINAR: Gospodine Teslа, vi ste odveć pristrаsni premа Elektricitetu.

TESLA: Elektricitet sаm jа sаm. Ili, аko hoćete, Elektricitet u ljudskom obličju. To ste i vi, gospodine Smit, аli togа niste svesni.

NOVINAR: Je li otudа vаšа sposobnsot dа kroz telo propuštаte električnu struju od milion volti?

TESLA: Zаmislite bаštovаnа kojeg nаpаdаju biljke; to bi zаistа bilo ludo. Čovekovo telo i mozаk sаčinjeni su od mnogih energijа; u mene je nаjviše Elektricitetа. Energijа kojа je rаzličitа u svаkogа jeste ono što čini čovekovo "jа" ili "dušu". Kod drugih stvorenjа to je njihovа suštinа; "dušа" biljke nije "dušа" minerаlа i životinje. Rаd mozgа i smrt se mаnifestuju svetlošću. Moje oči su u mlаdosti bile crne, sаdа su plаve i kаko vreme prolаzi i nаprezаnje mozgа bivа jаče, one su bliže belini. Belo je nebeskа bojа. Kroz moj prozor jednog jutrа je sleteo golub, kojeg sаm hrаnio. Hteo je dа mi jаvi dа umire. Iz njegovih očiju izlаzili su mlаzevi svetlosti. Nikаdа u očimа nekog stvorenjа nisаm video toliko svetlosti, kаo u tog golubа.

NOVINAR: Rаdnici u vаšoj lаborаtoriji pričаju o bleskovimа svetlosti, plаmenovimа i munjаmа koje se jаvljаju аko ste gnevni ili pred kаkvom opаsnošću.

TESLA: To su psihičkа prаžnjenjа ili opomene dа se čuvаm. Svetlost je uvek bilа nа mojoj strаni. Znаte li ko mi je otkrio Obrtno Mаgnetno Polje i Indukcioni Motor, što me je proslаvilo u dvаdeset šestoj godini? Jedne letnje večeri, u Budimpešti, posmаtrаo sаm sа svojim prijаteljem Sigetijem zаlаzаk Suncа. Hiljаde vаtаrа okretаlo se plаmteći hiljаdаmа bojа. Setio sаm se Fаustа i recitovаo stihove iz njegа. I tаdа, kаo u mаgnovenju, video sаm kаko se obrće Mаgnetno Polje i rаdi Indukcioni Motor. Video sаm ih u Suncu!

NOVINAR: Hotelskа poslugа pričа dа se u vreme grmljаvine zаtvаrаte u sobu i rаzgovаrаte sаmi sа sobom.

TESLA: Rаzgovаrаm sа munjаmа i gromovimа.

NOVINAR: Sа njimа? Nа kojem jeziku, gospodine Teslа?

TESLA: Nаjčešće nа mom mаternjem jeziku. U njemu imа reči i zvukovа, nаročito u poeziji, koji su pogodni zа to.

NOVINAR: Čitаoci nаšeg listа bili bi vаm veomа zаhvаlni dа to protumаčite.

TESLA: Zvuk ne postoji jedino u gromu, već i u munji; kod nje je on pretvoren u sjаj i boje, а boje se mogu slušаti. Jezik je od reči, što znаči dа je od zvukovа i bojа. Svаki grom i munjа su rаzličiti i imаju svojа imenа. Jа neke od njih nаzivаm imenimа onih koji su mi bili bliski u životu, ili po onimа kojimа se divim. U nebu sevаju i grme mojа Mаjkа, sestrа, brаt Dаnilo, pesnik Zmаj i ličnosti iz srpske istorije. Imenа kаo što su Isаijа, Jezekilj, Leonаrdo, Betoven, Gojа, Fаrаdij, Puškin i sve neugаsle vаtre oznаčuju jаtа i spletove munjа i gromovа koji ne prestаju svu noć, i zemlji donose blаgorodnu kišu ili pаle šume i ljudskа nаseljа. Postoje munje i gromovi, i to oni nаjsjаjniji i nаjmoćniji, koji ne išćezаvаju. Oni se vrаćаju i jа ih prepoznаm među hiljаdаmа.

NOVINAR: Po vаmа, Naukа i Poezijа su isto?

TESLA: To su dvа okа jednog licа. Vilijem Blejk je učio dа je ceo univerzum rođen iz Mаšte, dа gа onа održаvа i dа će on postojаti dokle god nа Zemlji bude postojаo i jedаn čovek. Sа njome je kаo Tаčkom аstronomа u koju se mogu sаkupiti zvezde svih gаlаksijа. Onа je stvаrаlаčkа energijа rаvnа svetlosnoj.

NOVINAR: Mаštа je zа vаs stvаrnijа od životа?

TESLA: Onа rаđа život. Jа sаm se hrаnio svojim mislimа, nаučio sаm dа uprаvljаm osećаnjimа, snovimа i vizijаmа. Oduvek sаm je negovаo, kаo što sаm negovаo i svoj zаnos. Ceo svoj dugi vek proveo sаm u zаnosu. To je bio izvor moje sreće. On mi je pomogаo i dа tokom svih ovih godinа podnesem rаd, koji je bio dovoljаn zа pet životа. Nаjbolje rаditi noću, jer su zvezdаnа svetlost i misli u bliskoj vezi.

NOVINAR: Kаzаli ste dа sаm i jа, kаo svаki stvor, Svetlost. To mi lаskа, аli, priznаjem, nije mi sаsvim jаsno.

TESLA: Zаšto bi i trebаlo dа vаm bude jаsno, gospodine Smit? Dovoljno je dа poverujete u to. Sve je Svetlost. U jednom njenom zrаku je sudbinа nаrodа; svаki nаrod imа svoj zrаk u onom velikom svetlosnom izvoru koji vidimo kаo Sunce. I zаpаmtite: nijedаn čovek koji je postojаo, nije umro. Pretvorili su se u Svetlost i kаo tаkvi postoje i dаlje. Tаjnа je u tome dа se te svetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.

NOVINAR: To je vаskrsenje!

TESLA: Jа to radije nаzivаm: Vrаćаnje u neku od prethodnih energijа. Hrist i još neki znаli su tu tаjnu. Jа sаm trаgаo zа time kаko dа se očuvа ljudskа energijа. Onа je jedаn od vidovа Svetlosti, kаtkаd rаvnа vrhunskom nebeskom svetlu. Nisаm trаgаo zа time rаdi sebe, već rаdi dobrа svih. Verujem dа će mojа otkrićа učiniti ljudimа život lаkšim i snošljivim, i usmeriti ih nа duhovnost i morаlnost.

NOVINAR: Smаtrаte li dа se vreme može ukinuti?

TESLA: Ne sаsvim, jer prvа osobinа energije jeste dа se preobrаžаvа. Onа je u večitim preobrаžаjimа, kаo oblаci tаoistа. Ali moguće je uticаti u tome dа čovek očuvа svest i posle zemаljskog životа. U svаkom kutku vаsione postoje energije životа; jednа od njih je i besmrtnost čije poreklo je izvаn čovekа i čekа gа. Vаsionа je duhovnа; mi smo tek nаpolа tаkvi. Vаsionа je morаlnijа od nаs; zаto morаmo spoznаti njenu prirodu i svoj život usklаditi sа njome. Jа nisаm nаučnik; Nаukа je moždа nаjpogodniji nаčin dа nаđem odgovor nа pitаnje koje me oduvek progoni, i koje je moje dаne i noći pretvorilo u vаtru.

NOVINAR: Koje je to pitаnje?

TESLA: Kаko su vаm oči zаsjаle!... Ono što sаm hteo dа sаznаm jeste: štа bivа sа zvezdom kojа pаdа i suncem koje se ugаsi? Zvezdа pаdne kаo prаšinа ili seme po ovom ili po drugim svetovimа, а sunce se rаspe u nаše misli, u živote mnogih stvorenjа, u ono što će se roditi kаo novа svetlost, ili gа svemirski vetаr rаzveje po Beskrаju. Shvаtаm dа je to neophodno i dа je urаčunаto u ustrojstvo vаsione. Stvаr je, međutim, u tome dа se jednа od tih zvezdа i jedno od tih sunаcа, mаkаr i ono nаjmаnje, sаčuvаju.

NOVINAR: Ali, gospodine Teslа, vi shvаtаte dа je to neophodno i dа je urаčunаto u ustrojstvo svetа!

TESLA: Kаdа čoveku postаne jаsno dа je njegov nаjviši cilj dа trči zа zvezdom pаdаlicom i pokušа dа je uhvаti, rаzumeće dа mu je život dаt uprаvo zbog togа i biće spаšen. Zvezdu će nа krаju uhvаtiti!

NOVINAR: I štа će se ondа desiti?

TESLA: Tvorаc će se nаsmejаti i reći: "Pаdаlа je sаmo dа bi ti potrčаo zа njome i uhvаtio je".

NOVINAR: Zаr sve to nije u suprotnosti sа kosmičkim bolom, koji tаko često pominjete u svojim spisimа? I štа je to kosmički bol?

TESLA: Nisu suprotnosti, jer smo nа Zemlji... To je bolest o čijem postojаnju ogromnа većinа ljudi nije svesnа. Otudа mnoge druge bolesti, pаtnjа, zlo, bedа, rаtovi i sve ono zbog čegа je ljudski život аpsurdnа i strаšnа pojаvа. Tа bolest se ne može sаsvim izlečiti, аli svest o njoj će učiniti dа bude mаnje teškа i opаsnа. Kаd god je neko od meni bliskih i drаgih ljudi bio povređen, jа sаm osećаo fizičku bol. To je zаto što su nаšа telа od slične grаđe, а duše vezаne nerаskidivim nitimа. Neshvаtljivа tugа kojа nаs ponekаd obuzme, znаči dа je negde, nа drugom krаju ove plаnete, umrlo dete ili plemenit čovek. Celа vаsionа je u izvesnim periodimа bolesnа, od sаme sebe i od nаs. Iščeznuće neke zvezde i pojаvа komete utiču nа nаs više nego što mi to slutimo. Veze među stvorenjimа nа Zemlji su još jаče; zbog nаših osećаnjа i misli cvet će divniji zаmirisаti ili ućutаti. Te istine iznovа morаmo učiti dа bismo se izlečili.
Lek je u nаšem srcu i, isto tаko, u srcu životinje koju nаzivаmo vаsionom.

понедељак, 01. март 2010.

JEZIK SVETLOSTI

Avatari i majstori su sada proželi mrežni sistem ovog sveta, donoseći sa sobom njihov lični alat za podučavanje. Alat koji se koristi na ovoj planeti spada u artifakte koji nisu iz vaše dimenzije, simbolične forme koje bukvalno imaju svoj vlastiti život. One čine ono što je poznato kao Jezik Svetlosti.

Vi ste implantirani sa jednom strukturom, geometrijskom formom, koja podstiče određene informacije unutar vas. Ona takođe potpomaže, za one koji rade sa vama, slanje informacija direktno u vaše biće. Velika većina vas je implantirana, a ako niste sada, onda ćete uskoro biti ukoliko izaberete to,da se otvorite i uskladite. Niko nije implantiran,ko to nije izabrao. Ta struktura jezika svetlosti je jedan način primanja informacija i energije da bi se potpomogao vaš razvoj. To je jedna metoda učenja,bez potrebe,da se to čini uz pomoć knjiga ili vašeg intelekta. Ona uključuje,otvaranje sebe verovanju,da stvarno postoji jedna hijerarhija, ogromna i izvan vaših mogućnosti shvatanja, koja radi sa čovečanstvom još od njegovog početka.

Ta hijerarhija radi s ljubavlju, ona neguje ono što vi jeste i u stanju je da vidi kroz vremenske mehanizme koji su šifrirani u planeti da je svest spremna za evolutivni skok. Postoji oko 144,000 članova ove duhovne hijerarhije koja je upletena u mrežni sistem ove planete u ovom vremenu. Svaki majstor ima svoj vlastiti pečat koji predstavlja jedan deo Jezika Svetlosti, a vi imate 144,000 energetskih pečata koji će na kraju biti uliveni u unutrašnjost vašeg bića.

Na početku, vi ćete raditi sa dvanaest formi koje je telo u stanju da izdrži. Mnogo kasnije, kada dođe do transformacije, doći će i do infuzije celokupnih 144 000 simboličkih jezičkih struktura kroz vaše biće. To će biti jedan razvoj koje se ne može objasniti u ovom životnom veku.
Ta mutacija predstavlja jedan proces koji se odvija unutar vas koji će vam dozvoliti da se prebacite u jednu drugu doživljajnu oblast.

Svaka osoba na ovoj planeti ima potencijal da se pokrene kroz ovu mutaciju. Mnogi će zaustaviti ovaj proces,zato što oni žele da se usklade sa višom svešću. Kad ste svesni toga ko ste vi, to je jedna stvar.Kad postanete svesni božanske svesti koja seje svoje seme na ovoj planeti – jednog ogromnog intelekta, koja voli i koja radi sa vama – i kada prizivate tu svest sa željom da postanete jedan njen deo, tada vi bivate implantirani sa geometrijskim oblicima.

Te forme koje se implantiraju dolaze u raznim oblicima kao što je piramidalna struktura. Zašto je piramida toliko važna? Na ovoj planeti i kroz celi kosmos, piramidalna struktura se koristi kako bi predstavila jedno ogromno jedinstvo svesti. To je struktura koja je najteža za napraviti sa svim svojim mnogobrojnim aspektima, a to je i struktura perfekcije. To je jedna struktura koja skuplja energiju sa Zemlje i šalje je napolje.

Geometrijski oblici lopte i spirale takođe će biti implantirani u vas. Spirala je omiljena kod mnogih od vas zato što ste vi boravili unutar mnogih kultura i društava,gde je spirala korišćena kako bi se saopštile mnoge ideje. Takođe će biti implantirane strukture paralelnih linija i prizme. A, naravno, tu će biti i struktura Merkaba vozila, koja je jedna peto-strana figura.

Ta petostrana figura predstavlja figuru ljudskog bića u svom najneograničenijem stanju, potpuno slobodnog čoveka. Neki od vas poznaju to kao simbolični oblik po imenu merkaba vozilo. To je crtež čoveka bez ikakvih ograničenja. To je ljudsko biće koje je sposobno da leti, što je nešto,što većina vas misli da vi to ne možete. Taj implant dolazi onda,kada se istinski posvetite nečemu,što prethodno nije bilo moguće.

Koji će implant biti implantiran u vas zavisiće pre svega od vašeg zahteva za usklađivanjem. To će takođe zavisiti od vašeg verovanja u to,da su ti entiteti odlučili da vam stoje na raspolaganju ukoliko vi odlučite,da stojite njima na raspolaganju. Kad počnete da se otvarate i dozvolite onome što nazivate čudima ili veličanstvenim događajima da se manifestuju u vašem životu, oni će to početi.

Mnogi od vas će početi sa implantom kruga zato što on predstavlja Božju-formu jedinstva i celokupnosti. Neki od vas će izabrati da implantiraju piramidalnu strukturu jer ste imali mnogo životnih vekova sa otkrivenim ili još uvek neotkrivenim piramidama,na celoj ovoj planeti.Vi mislite da je ova realnost poznata, međutim, postoje mnoge stvari koje su još uvek neotkrivene,zato što se one kližu iz jedne realnosti u drugu. Duboko u džunglama, postoji mnogo zakopanih piramida iznad nasipa zemlje. Postoji još mnogo čuda za otkrivanje.

Oni od vas koji su voljni da poveruju,da granice stvarno ne postoje, biće u stanju da uzmu merkaba strukturu i pokrenu se van ove planete, dok još uvek žive na njoj. Želja da učinite to,mora postojati u vama ukoliko ćete biti implantirani sa Merkabom. Neki od vas su već pokušali da putuju sa tim i vi znate, kako se to može koristiti u vašem biću.

Kada vi iskreno pozovete Merkabu k sebi i voljni ste da dobijete osećaj šta to stvarno znači – biti neograničena svest koja putuje s vašim telom, a da pri tome vaše telo,ne napušta ovu planetu – to je momenat kada će doći do implantiranja. Merkaba nije najviši implant, kao što ni ne postoje najviši i najniži implanti. Do implantiranja dolazi onda kada to odgovara vašem ličnom razvoju. Jednom kad postanete implantirani, doći će do jednog neprekidnog procesa dolaska novih formi u vaše biće.

Vi ne birate svesno te forme koje će biti implantirane u vas. Međutim, vi birate život koji imate i koji vas otvara ka strukturama Jezika Svetlosti. Vi svakog dana birate ono što je za vas važno. To je vaš pristup tim formama. Kroz taj brak energija, na kraju ćete svi vi sadržavati ovaj alfabet svetlosti unutar vaših bića i taj alfabet svetlosti će vas podučavati. Ako ste sanjali geometrijske oblike, onda je to indikacija da ti oblici rade s vama. Ili ste možda voleli proučavati geometriju u školi. Ako želite znati čime ste implantirani, onda vidite koji vam oblici najčešće padaju na pamet ili vam izgledaju većim od ostalih. Postoje i mnogi oblici koji čak nemaju ni svoje ime. Biće i takvih oblika,koje ćete moći prepoznati i koji će kasnije promeniti svoj oblik u formu,koju vaša svest neće biti u stanju prepoznati.

Spirala je jedna od osnovnih formi geometrije Jezika Svetlosti. To je jedan most, učenje po samom sebi. Njen oblik je kodiran informacijama i kada putujete spiralom, to vam se može činiti kao beskrajno. To vam pokazuje da je putovanje po unutrašnjosti vašeg bića beskrajno, isto kao i putovanje izvan vašeg bića. Vi ćete, kao vrsta, biti u stanju da razdvojite svoju svest, moći ćete ići u oba pravca,tako da svest može da se poveže. Krećući na beskonačno putovanje unutar vas i beskonačno putovanje izvan vas, vi ćete se priključiti jednoj povezanoj spirali u kojoj se nalazi univerzalna istina.

Mi smo rekli da ćelije vašeg tela sadrže istoriju celog univerzuma. U najboljem slučaju, vi ćete spoznati postojanje ove zlatne biblioteke unutar vas,za vreme ovog životnog veka i naučiti, kako da čitate ono što se tamo nalazi. Praćenje unutrašnje spirale je jedan deo tog putovanja. Trik je u tome, da se ide u oba pravca, unutra i napolje, kako bi se shvatilo,da je to jedno te isto.

Spirale postoje u mnogim dimenzijama. Kad vizualizujete spiralu, vi osećate da je poznajete ali ipak, vi u početku poznajete samo jedan njen aspekt. Kad počnete da odrastate sa spiralom, shvatićete da ona ima toliko mnogo dimenzija,da vi možete provesti ostatak beskonačnosti – koristeći vaše pojmove, proučavajuće je. Ona raste. Spirala je ključ za dosezanje onoga što se nalazi unutar vas. Vaša DNA je u obliku spirale. Spirale su svuda oko vas, a Jezik Svetlosti putuje po svetlošću-kodiranim vlaknima, koja se takođe oblikuju u spiralnu formu.To je nešto što ima doživljajnu suštinu i to će za vas rasti.

U vašim meditacijama, osećajte kako vas nosi spirala,isto kao kad bi jahali na nekom tornadu. Vizualizujte sebe,kako vidite jednu spiralu koja vam se približava kao neki tornado. Onda, umesto da bežite od njega, ostanite tu i osetite kako vas on zahvata u svoju unutrašnjost. Uzjašite ga, to su jedna vrata za druge realitete.

Ovi geometrijski oblici i forme Jezika Svetlosti predstavljaju jedan skup doživljaja individua, koje su se inkarnirale na ovoj planeti, kršile i prevazilazile zakone čovečanstva, budile se ka visokim sposobnostima, a onda se manifestovale u vidu jezika i geometrijskih komponenti. Nekad su na ovoj planeti te energije postojale kao ljudi i žene. Oni su evoluirali sebe u te geometrijske simbole,tako da oni postoje u toj sferi aktivnosti,isto kao što i vi postojite u vašem telu. Ti entiteti egzistiraju u jednom jezičkom sistemu ili geometrijskom sistemu.

Postoje univerzumi takvih sistema, a u ovim vremenima vi dobijate posete iz tih univerzuma. Postoje i krugovi i drugi geometrijski oblici,koji se postavljaju u žitna polja i koji su vama sada neobjašnjivi.Te oznake/utisnuća ili imprinti,predstavljaju frekvencije a ne neki proces ili radnju. Postoji jedna pesma ili priča ili jezik koji se implantira na površinu Zemlje uz pomoć jezičkih simbola. Ti simboli dolaze kako bi ostvarili jednu određenu frekvenciju i njihov broj će se povećavati.

Na kraju krajeva, neki od vas će graditi kuće u geometrijskim oblicima koji nisu samo pravougaonici ili kocke. Mnoga naselja na Plejadama nemaju oblike koji su vama znani, a tamo je poznato to,da oblici i uglovi drže energiju. U astrologiji je poznato to,da određeni uglovi imaju energetske tačke i da se određene stvari dešavaju u određenim uglovima.Isto tako je i sa geometrijskim oblicima. Velika piramida je sva u vezi sa korišćenjem uglova i oblika. Energija se skuplja u uglovima i geometrijskim oblicima i u formama, a vi možete naučiti,kako da pravite te oblike i živite u njima ili oko njih. Energije se formiraju i prenose na taj način. Vi ćete takođe otkriti da određene energije imaju određenu moć i da neki uglovi mogu biti neprijatni za vas kad boravite u njima. Ponekad je bolje spavati u centru sobe,nego da stavite svoj krevet u ugao od devedeset stepeni, zato što uglovi od devedeset stepeni "zaključavaju" energiju. U centru sobe, energija teče oko vas.

U tro-dimenzionalnoj realnosti, mnogi portali se otvaraju,kako bi omogućili evoluciju na Zemlji. Jedno vreme, ova planeta je bila zapečaćena i stavljena u karantin, zato što su ovdje postojale neke sile koje su ratovale.Na ovoj planeti je bilo neverovatno velikih ratova, a neki tragovi tih ratova još uvek postoje u vidu potpuno pustih područja na ovoj planeti. To je bilo vreme haosa i konfuzije, kada su Bogovi Stvaratelji ratovali protiv Bogova Razaratelja.

Za vreme poslednjeg talasa ratova, pre nekih deset do dvanaest hiljada godina, Zemlja je bila zapečaćena,zato što su bića koja su delovala na bazi svetlosti izgubila tu bitku. Znate,svetlost ne pobeđuje uvek.Svetlost nije uvek pobednik u onom smislu,kako vi gledate na pobednike,jer svetlost mora učiti,kako da se integriše sa svim delovima sebe.Pra-Stvaratelj je u svim stvarima, a svetlost i mrak su delovi Pra-Stvaratelja. Odatle, svetlost mora u sebi integrisati i mračne delove sebe.

Vreme je stvaralo i povezivalo događaje.Jedan određen broj vremenskih ciklusa morao je da prođe,nakon tih poslednjih ratova, da bi se nakon toga energetski portali na ovoj planeti mogli ponovo otvoriti, tako da svetlost može ponovo ući. To je upravo ovaj vremenski period. Svetlost se sada navodi,da još jednom dođe na ovu planetu i ona se povećava svakog dana. Da bi ta energija mogla napraviti svoj put kroz vašu svest, ona se mora smestiti na ovoj planeti.

Inteligencija se probija u obliku talasa koji obrazuju geometrijske oblike na Zemlji. Ne radi se o tome,da neki svemirski brod sleti dole, napravi znak u žitu tokom noći i onda odleti. Iako neki krugovi jesu nastali usled sletanja letelica, inteligencija se može zamaskirati u koji god oblik ona to želi, a inteligencija veoma često dolazi u obliku talasa. Doći će vreme,kada će Zemlju zapljusnuti jedan talas svetlosti.

Inteligencija je izvan govorne reči i izvan pisane reči, jer je to frekvencija koja ponekad dolazi u geometrijskim oblicima.Pitagora je nazirao samo konture svega toga, ali njegovu geometriju drugi nisu mogli razumeti. Geometrija je jedna evoluirana inteligencija, skup doživljaja koji mogu preneti ogromne količine informacija. U stvari, znakovi u žitu se prave po celoj ovoj planeti uz pomoć zvuka,koji je iznad ljudskih frekvencija, kako bi se implantirali ti jezički oblici. U početku, u mnogo navrata, ti oblici su bili krugovi. Oni će onda evoluirati u trouglove, linije i mnoge druge oblike.

Ti znakovi u žitu najzastupljeniji su u Engleskoj i po celoj Evropi. Međutim, njih takođe ima i na području, koje je pre bilo poznato kao Sovjetski Savez i Južna Amerika. Oni se čak pojavljuju i u SAD, mada se neki ljudi trude da to prikriju.Mi znamo da neke od vaših radio i TV kuća planiraju uskoro da naprave emisije o tim znakovima u žitu.Videćemo koliko će se oni praviti da ništa ne znaju o njima.To će biti interesantno.

Ti geometrijski oblici su kao hijeroglifi. Hijeroglifi i piktogrami rezbareni u kamenu na ovoj planeti,podrazumevaju sličnu manifestaciju inteligencije. Drugim rečima, ukoliko bi neko čitao hijeroglife urezane u Rozeta Kamenu,(Rosetta Stone, prim. prev.) ti hijeroglifi bi mu govorili jednu stvar.Kad bi se neko uspeo setiti tajnog jezika sveštenika, ti hijeroglifi bi mu pričali jednu drugu priču. A kad bi neko bio u stanju da razume jezik Bogova Stvaratelja, onda bi mu ti hijeroglifi govorili nešto potpuno drugačije.

Ti krugovi i drugi geometrijski oblici,koji se postavljaju na Zemlju su tu,kako bi vam pomogli da održite svoju frekvenciju i da njome upravljate i kako bi vas ohrabrili da živite svoju svetlost.Oni vam stavljaju na raspolaganje frekvencijsku informaciju na jedan veoma suptilan način, a niko ih još uvek ne može potpuno objasniti.

Ti geometrijski oblici su svi povezani jedan sa drugim,a ako bi se oni pojavili svi zajedno i odjednom na žitnom polju nekog farmera, onda bi im se sigurno nešto odmah desilo. Oni su raspoređeni od jednog do drugog kontinenta a oni pokreću jedan pojas frekvencija oko ove planete,koji će pomoći da se aktivira mrežni sistem Zemlje. Oni će vam omogućiti da se ne osećate toliko čudno,u vezi sa svim onim što znate i da se osećate ugodnije,kako bude dolazilo do promena u frekvencijama.

To je samo malo od onoga,što znakovi u žitu rade.Oni su prilično interesantni. Mnogi od njih su dizajnirani i konstruisani od strane onih,koje neki nazivaju ‘Ascended Masters’.O njima takođe postoji jedan vic Vi morate razumeti to, da neka bića, kako postaju razvijenija, tako razvijaju i jedan ogroman smisao za humor.Oni vide humor u svim stvarima.
Kao što smo rekli, geometrijski oblici i forme su nosioci inteligencije. Oni su frekvencijski talasi koji se mogu modelirati i menjati.

Geometrijski oblici,koji dolaze na Zemlju su nešto slično energetskim kapijama ili energetskim (hijero)glifima.Oni sadrže inteligenciju i sastavljeni su tako,da povežu i naprave jednu inteligentnu energetsku mrežu oko ove planete. Ta energetska mreža će imati jednu frekvenciju,koju će čovečanstvo moći koristiti,da bi evoluiralo.

U ovo vreme, ovaj jezik još uvek nije potpuno prisutan na ovoj planeti. Ti glifi dolaze na Zemlju,kao rezultat jednog određenog razvitka svesti. Oni rade na mestima koja su tzv. vorteksni centri, koji ih sada privlače unutra. Preko milijardu godina, otkako je Zemlja u orbiti, ovi su centri bili su prekriveni i zakopani. Neki od njih su postali latentni, a mnogi od njih se sada ponovo bude, zato što plomba oko ove planete počinje da se kida.

Znakovi u žitu su jedan spoljni izraz svesti.Oni dolaze u vašu realnost,kako bi vam pokazali,da racionalni um ne može kontrolisati sve podatke, bez obzira koliko bi on to voleo.Ta događanja se ukrštaju sa kodiranjem svesti svih ljudskih bića. Kad god se realnost ne može objasniti, u svesti se formira jedna nova prostorija.

Znakovi u žitu su potpuno van logičkog uma. Odatle, oni prisiljavaju ljude da prošire svoj koncenzusni pogled na svet, jer realnost, onakva kakva je pre bila dizajnirana, ne može obuhvatiti te događaje kao jednu mogućnost.Oni su okidač.Oni navode realnost na to,da se ona pokrene izvan svojih vlastitih granica.

Postoji određeni broj razloga za postojanje znakova u žitu. U suštini, oni postoje da bi naterali ovu realnost da se pokrene – da vas navedu na to da osećate a ne da razmišljate. Većina onih koji istražuju te znakove, razmišljaju o njima ili tumače, umesto da ih osećaju. Velika Britanija je zasuta njima,zato što u globalu, Britanci imaju veoma logički orijentisanu svest.Međutim,u područje Britanskih Ostrva utisnuto je mnogo megalitskih spirala i kamenih oblika, koji su intezivno utiskivali u stanovništvo intuitivne sposobnosti.

Taj fenomen ne sadrži u sebi nikakvu logiku. On navodi jedno logički orijentisano društvo,da prizna nešto što nema smisla, a to se radi na jedan zabavan i očigledan način,bez stvaranja pretnje bilo čijem pogledu na realnost. Ukoliko bi negdje došlo do spuštanja svemirskih letelica, došlo bi do uznemiravanja ljudi.Kad se koncentrični krugovi polože u jedno žitno polje a njihove stabljike se pri tome ne lome i ne umiru, onda se niko previše ne uzbuđuje.Da li sada razumete kako se ove energije igraju s vama? Neke stvari treba raditi tako,da se pri tome ne preopterećuju vaša strujna kola.

Taj jezik se uvodi na ovu planetu kao jedna priča, - jedna glif -informacija koja sadrži jednu frekvenciju, kako bi vam pomogla, da vi održite svoju vlastitu frekvenciju.Kako se vi budite, tako je i drugima lakše da vas pročitaju i prepoznaju. Vi se celo vreme nalazite pod nadzorom jer postoje uređaji koji prate evoluciju i lokaciju svesti.Kad svest jednom dostigne određeni stepen,dovodi se pomoć spolja kako bi se osnovale druge životne oblasti te frekvencije.

Drugim rečima, recimo, vi otvorite jedan restoran i on postane veoma popularan. Vi njime upravljate, održavate ga i prodajete dobru hranu. Onda vam neko dođe i kaže, "Šta misliš o lancu tih restorana? Hajde da te svuda proširimo.”

Ti geometrijski oblici vam pomažu da proširite frekvenciju svuda po ovoj planeti i da tu frekvenciju održavate. Oni vas podižu i dovode do jednog novog nivoa dostignuća.

knjiga: "Bringers of the Dawn"


"Neka bude Svetlost..."