понедељак, 01. март 2010.

JEZIK SVETLOSTI

Avatari i majstori su sada proželi mrežni sistem ovog sveta, donoseći sa sobom njihov lični alat za podučavanje. Alat koji se koristi na ovoj planeti spada u artifakte koji nisu iz vaše dimenzije, simbolične forme koje bukvalno imaju svoj vlastiti život. One čine ono što je poznato kao Jezik Svetlosti.

Vi ste implantirani sa jednom strukturom, geometrijskom formom, koja podstiče određene informacije unutar vas. Ona takođe potpomaže, za one koji rade sa vama, slanje informacija direktno u vaše biće. Velika većina vas je implantirana, a ako niste sada, onda ćete uskoro biti ukoliko izaberete to,da se otvorite i uskladite. Niko nije implantiran,ko to nije izabrao. Ta struktura jezika svetlosti je jedan način primanja informacija i energije da bi se potpomogao vaš razvoj. To je jedna metoda učenja,bez potrebe,da se to čini uz pomoć knjiga ili vašeg intelekta. Ona uključuje,otvaranje sebe verovanju,da stvarno postoji jedna hijerarhija, ogromna i izvan vaših mogućnosti shvatanja, koja radi sa čovečanstvom još od njegovog početka.

Ta hijerarhija radi s ljubavlju, ona neguje ono što vi jeste i u stanju je da vidi kroz vremenske mehanizme koji su šifrirani u planeti da je svest spremna za evolutivni skok. Postoji oko 144,000 članova ove duhovne hijerarhije koja je upletena u mrežni sistem ove planete u ovom vremenu. Svaki majstor ima svoj vlastiti pečat koji predstavlja jedan deo Jezika Svetlosti, a vi imate 144,000 energetskih pečata koji će na kraju biti uliveni u unutrašnjost vašeg bića.

Na početku, vi ćete raditi sa dvanaest formi koje je telo u stanju da izdrži. Mnogo kasnije, kada dođe do transformacije, doći će i do infuzije celokupnih 144 000 simboličkih jezičkih struktura kroz vaše biće. To će biti jedan razvoj koje se ne može objasniti u ovom životnom veku.
Ta mutacija predstavlja jedan proces koji se odvija unutar vas koji će vam dozvoliti da se prebacite u jednu drugu doživljajnu oblast.

Svaka osoba na ovoj planeti ima potencijal da se pokrene kroz ovu mutaciju. Mnogi će zaustaviti ovaj proces,zato što oni žele da se usklade sa višom svešću. Kad ste svesni toga ko ste vi, to je jedna stvar.Kad postanete svesni božanske svesti koja seje svoje seme na ovoj planeti – jednog ogromnog intelekta, koja voli i koja radi sa vama – i kada prizivate tu svest sa željom da postanete jedan njen deo, tada vi bivate implantirani sa geometrijskim oblicima.

Te forme koje se implantiraju dolaze u raznim oblicima kao što je piramidalna struktura. Zašto je piramida toliko važna? Na ovoj planeti i kroz celi kosmos, piramidalna struktura se koristi kako bi predstavila jedno ogromno jedinstvo svesti. To je struktura koja je najteža za napraviti sa svim svojim mnogobrojnim aspektima, a to je i struktura perfekcije. To je jedna struktura koja skuplja energiju sa Zemlje i šalje je napolje.

Geometrijski oblici lopte i spirale takođe će biti implantirani u vas. Spirala je omiljena kod mnogih od vas zato što ste vi boravili unutar mnogih kultura i društava,gde je spirala korišćena kako bi se saopštile mnoge ideje. Takođe će biti implantirane strukture paralelnih linija i prizme. A, naravno, tu će biti i struktura Merkaba vozila, koja je jedna peto-strana figura.

Ta petostrana figura predstavlja figuru ljudskog bića u svom najneograničenijem stanju, potpuno slobodnog čoveka. Neki od vas poznaju to kao simbolični oblik po imenu merkaba vozilo. To je crtež čoveka bez ikakvih ograničenja. To je ljudsko biće koje je sposobno da leti, što je nešto,što većina vas misli da vi to ne možete. Taj implant dolazi onda,kada se istinski posvetite nečemu,što prethodno nije bilo moguće.

Koji će implant biti implantiran u vas zavisiće pre svega od vašeg zahteva za usklađivanjem. To će takođe zavisiti od vašeg verovanja u to,da su ti entiteti odlučili da vam stoje na raspolaganju ukoliko vi odlučite,da stojite njima na raspolaganju. Kad počnete da se otvarate i dozvolite onome što nazivate čudima ili veličanstvenim događajima da se manifestuju u vašem životu, oni će to početi.

Mnogi od vas će početi sa implantom kruga zato što on predstavlja Božju-formu jedinstva i celokupnosti. Neki od vas će izabrati da implantiraju piramidalnu strukturu jer ste imali mnogo životnih vekova sa otkrivenim ili još uvek neotkrivenim piramidama,na celoj ovoj planeti.Vi mislite da je ova realnost poznata, međutim, postoje mnoge stvari koje su još uvek neotkrivene,zato što se one kližu iz jedne realnosti u drugu. Duboko u džunglama, postoji mnogo zakopanih piramida iznad nasipa zemlje. Postoji još mnogo čuda za otkrivanje.

Oni od vas koji su voljni da poveruju,da granice stvarno ne postoje, biće u stanju da uzmu merkaba strukturu i pokrenu se van ove planete, dok još uvek žive na njoj. Želja da učinite to,mora postojati u vama ukoliko ćete biti implantirani sa Merkabom. Neki od vas su već pokušali da putuju sa tim i vi znate, kako se to može koristiti u vašem biću.

Kada vi iskreno pozovete Merkabu k sebi i voljni ste da dobijete osećaj šta to stvarno znači – biti neograničena svest koja putuje s vašim telom, a da pri tome vaše telo,ne napušta ovu planetu – to je momenat kada će doći do implantiranja. Merkaba nije najviši implant, kao što ni ne postoje najviši i najniži implanti. Do implantiranja dolazi onda kada to odgovara vašem ličnom razvoju. Jednom kad postanete implantirani, doći će do jednog neprekidnog procesa dolaska novih formi u vaše biće.

Vi ne birate svesno te forme koje će biti implantirane u vas. Međutim, vi birate život koji imate i koji vas otvara ka strukturama Jezika Svetlosti. Vi svakog dana birate ono što je za vas važno. To je vaš pristup tim formama. Kroz taj brak energija, na kraju ćete svi vi sadržavati ovaj alfabet svetlosti unutar vaših bića i taj alfabet svetlosti će vas podučavati. Ako ste sanjali geometrijske oblike, onda je to indikacija da ti oblici rade s vama. Ili ste možda voleli proučavati geometriju u školi. Ako želite znati čime ste implantirani, onda vidite koji vam oblici najčešće padaju na pamet ili vam izgledaju većim od ostalih. Postoje i mnogi oblici koji čak nemaju ni svoje ime. Biće i takvih oblika,koje ćete moći prepoznati i koji će kasnije promeniti svoj oblik u formu,koju vaša svest neće biti u stanju prepoznati.

Spirala je jedna od osnovnih formi geometrije Jezika Svetlosti. To je jedan most, učenje po samom sebi. Njen oblik je kodiran informacijama i kada putujete spiralom, to vam se može činiti kao beskrajno. To vam pokazuje da je putovanje po unutrašnjosti vašeg bića beskrajno, isto kao i putovanje izvan vašeg bića. Vi ćete, kao vrsta, biti u stanju da razdvojite svoju svest, moći ćete ići u oba pravca,tako da svest može da se poveže. Krećući na beskonačno putovanje unutar vas i beskonačno putovanje izvan vas, vi ćete se priključiti jednoj povezanoj spirali u kojoj se nalazi univerzalna istina.

Mi smo rekli da ćelije vašeg tela sadrže istoriju celog univerzuma. U najboljem slučaju, vi ćete spoznati postojanje ove zlatne biblioteke unutar vas,za vreme ovog životnog veka i naučiti, kako da čitate ono što se tamo nalazi. Praćenje unutrašnje spirale je jedan deo tog putovanja. Trik je u tome, da se ide u oba pravca, unutra i napolje, kako bi se shvatilo,da je to jedno te isto.

Spirale postoje u mnogim dimenzijama. Kad vizualizujete spiralu, vi osećate da je poznajete ali ipak, vi u početku poznajete samo jedan njen aspekt. Kad počnete da odrastate sa spiralom, shvatićete da ona ima toliko mnogo dimenzija,da vi možete provesti ostatak beskonačnosti – koristeći vaše pojmove, proučavajuće je. Ona raste. Spirala je ključ za dosezanje onoga što se nalazi unutar vas. Vaša DNA je u obliku spirale. Spirale su svuda oko vas, a Jezik Svetlosti putuje po svetlošću-kodiranim vlaknima, koja se takođe oblikuju u spiralnu formu.To je nešto što ima doživljajnu suštinu i to će za vas rasti.

U vašim meditacijama, osećajte kako vas nosi spirala,isto kao kad bi jahali na nekom tornadu. Vizualizujte sebe,kako vidite jednu spiralu koja vam se približava kao neki tornado. Onda, umesto da bežite od njega, ostanite tu i osetite kako vas on zahvata u svoju unutrašnjost. Uzjašite ga, to su jedna vrata za druge realitete.

Ovi geometrijski oblici i forme Jezika Svetlosti predstavljaju jedan skup doživljaja individua, koje su se inkarnirale na ovoj planeti, kršile i prevazilazile zakone čovečanstva, budile se ka visokim sposobnostima, a onda se manifestovale u vidu jezika i geometrijskih komponenti. Nekad su na ovoj planeti te energije postojale kao ljudi i žene. Oni su evoluirali sebe u te geometrijske simbole,tako da oni postoje u toj sferi aktivnosti,isto kao što i vi postojite u vašem telu. Ti entiteti egzistiraju u jednom jezičkom sistemu ili geometrijskom sistemu.

Postoje univerzumi takvih sistema, a u ovim vremenima vi dobijate posete iz tih univerzuma. Postoje i krugovi i drugi geometrijski oblici,koji se postavljaju u žitna polja i koji su vama sada neobjašnjivi.Te oznake/utisnuća ili imprinti,predstavljaju frekvencije a ne neki proces ili radnju. Postoji jedna pesma ili priča ili jezik koji se implantira na površinu Zemlje uz pomoć jezičkih simbola. Ti simboli dolaze kako bi ostvarili jednu određenu frekvenciju i njihov broj će se povećavati.

Na kraju krajeva, neki od vas će graditi kuće u geometrijskim oblicima koji nisu samo pravougaonici ili kocke. Mnoga naselja na Plejadama nemaju oblike koji su vama znani, a tamo je poznato to,da oblici i uglovi drže energiju. U astrologiji je poznato to,da određeni uglovi imaju energetske tačke i da se određene stvari dešavaju u određenim uglovima.Isto tako je i sa geometrijskim oblicima. Velika piramida je sva u vezi sa korišćenjem uglova i oblika. Energija se skuplja u uglovima i geometrijskim oblicima i u formama, a vi možete naučiti,kako da pravite te oblike i živite u njima ili oko njih. Energije se formiraju i prenose na taj način. Vi ćete takođe otkriti da određene energije imaju određenu moć i da neki uglovi mogu biti neprijatni za vas kad boravite u njima. Ponekad je bolje spavati u centru sobe,nego da stavite svoj krevet u ugao od devedeset stepeni, zato što uglovi od devedeset stepeni "zaključavaju" energiju. U centru sobe, energija teče oko vas.

U tro-dimenzionalnoj realnosti, mnogi portali se otvaraju,kako bi omogućili evoluciju na Zemlji. Jedno vreme, ova planeta je bila zapečaćena i stavljena u karantin, zato što su ovdje postojale neke sile koje su ratovale.Na ovoj planeti je bilo neverovatno velikih ratova, a neki tragovi tih ratova još uvek postoje u vidu potpuno pustih područja na ovoj planeti. To je bilo vreme haosa i konfuzije, kada su Bogovi Stvaratelji ratovali protiv Bogova Razaratelja.

Za vreme poslednjeg talasa ratova, pre nekih deset do dvanaest hiljada godina, Zemlja je bila zapečaćena,zato što su bića koja su delovala na bazi svetlosti izgubila tu bitku. Znate,svetlost ne pobeđuje uvek.Svetlost nije uvek pobednik u onom smislu,kako vi gledate na pobednike,jer svetlost mora učiti,kako da se integriše sa svim delovima sebe.Pra-Stvaratelj je u svim stvarima, a svetlost i mrak su delovi Pra-Stvaratelja. Odatle, svetlost mora u sebi integrisati i mračne delove sebe.

Vreme je stvaralo i povezivalo događaje.Jedan određen broj vremenskih ciklusa morao je da prođe,nakon tih poslednjih ratova, da bi se nakon toga energetski portali na ovoj planeti mogli ponovo otvoriti, tako da svetlost može ponovo ući. To je upravo ovaj vremenski period. Svetlost se sada navodi,da još jednom dođe na ovu planetu i ona se povećava svakog dana. Da bi ta energija mogla napraviti svoj put kroz vašu svest, ona se mora smestiti na ovoj planeti.

Inteligencija se probija u obliku talasa koji obrazuju geometrijske oblike na Zemlji. Ne radi se o tome,da neki svemirski brod sleti dole, napravi znak u žitu tokom noći i onda odleti. Iako neki krugovi jesu nastali usled sletanja letelica, inteligencija se može zamaskirati u koji god oblik ona to želi, a inteligencija veoma često dolazi u obliku talasa. Doći će vreme,kada će Zemlju zapljusnuti jedan talas svetlosti.

Inteligencija je izvan govorne reči i izvan pisane reči, jer je to frekvencija koja ponekad dolazi u geometrijskim oblicima.Pitagora je nazirao samo konture svega toga, ali njegovu geometriju drugi nisu mogli razumeti. Geometrija je jedna evoluirana inteligencija, skup doživljaja koji mogu preneti ogromne količine informacija. U stvari, znakovi u žitu se prave po celoj ovoj planeti uz pomoć zvuka,koji je iznad ljudskih frekvencija, kako bi se implantirali ti jezički oblici. U početku, u mnogo navrata, ti oblici su bili krugovi. Oni će onda evoluirati u trouglove, linije i mnoge druge oblike.

Ti znakovi u žitu najzastupljeniji su u Engleskoj i po celoj Evropi. Međutim, njih takođe ima i na području, koje je pre bilo poznato kao Sovjetski Savez i Južna Amerika. Oni se čak pojavljuju i u SAD, mada se neki ljudi trude da to prikriju.Mi znamo da neke od vaših radio i TV kuća planiraju uskoro da naprave emisije o tim znakovima u žitu.Videćemo koliko će se oni praviti da ništa ne znaju o njima.To će biti interesantno.

Ti geometrijski oblici su kao hijeroglifi. Hijeroglifi i piktogrami rezbareni u kamenu na ovoj planeti,podrazumevaju sličnu manifestaciju inteligencije. Drugim rečima, ukoliko bi neko čitao hijeroglife urezane u Rozeta Kamenu,(Rosetta Stone, prim. prev.) ti hijeroglifi bi mu govorili jednu stvar.Kad bi se neko uspeo setiti tajnog jezika sveštenika, ti hijeroglifi bi mu pričali jednu drugu priču. A kad bi neko bio u stanju da razume jezik Bogova Stvaratelja, onda bi mu ti hijeroglifi govorili nešto potpuno drugačije.

Ti krugovi i drugi geometrijski oblici,koji se postavljaju na Zemlju su tu,kako bi vam pomogli da održite svoju frekvenciju i da njome upravljate i kako bi vas ohrabrili da živite svoju svetlost.Oni vam stavljaju na raspolaganje frekvencijsku informaciju na jedan veoma suptilan način, a niko ih još uvek ne može potpuno objasniti.

Ti geometrijski oblici su svi povezani jedan sa drugim,a ako bi se oni pojavili svi zajedno i odjednom na žitnom polju nekog farmera, onda bi im se sigurno nešto odmah desilo. Oni su raspoređeni od jednog do drugog kontinenta a oni pokreću jedan pojas frekvencija oko ove planete,koji će pomoći da se aktivira mrežni sistem Zemlje. Oni će vam omogućiti da se ne osećate toliko čudno,u vezi sa svim onim što znate i da se osećate ugodnije,kako bude dolazilo do promena u frekvencijama.

To je samo malo od onoga,što znakovi u žitu rade.Oni su prilično interesantni. Mnogi od njih su dizajnirani i konstruisani od strane onih,koje neki nazivaju ‘Ascended Masters’.O njima takođe postoji jedan vic Vi morate razumeti to, da neka bića, kako postaju razvijenija, tako razvijaju i jedan ogroman smisao za humor.Oni vide humor u svim stvarima.
Kao što smo rekli, geometrijski oblici i forme su nosioci inteligencije. Oni su frekvencijski talasi koji se mogu modelirati i menjati.

Geometrijski oblici,koji dolaze na Zemlju su nešto slično energetskim kapijama ili energetskim (hijero)glifima.Oni sadrže inteligenciju i sastavljeni su tako,da povežu i naprave jednu inteligentnu energetsku mrežu oko ove planete. Ta energetska mreža će imati jednu frekvenciju,koju će čovečanstvo moći koristiti,da bi evoluiralo.

U ovo vreme, ovaj jezik još uvek nije potpuno prisutan na ovoj planeti. Ti glifi dolaze na Zemlju,kao rezultat jednog određenog razvitka svesti. Oni rade na mestima koja su tzv. vorteksni centri, koji ih sada privlače unutra. Preko milijardu godina, otkako je Zemlja u orbiti, ovi su centri bili su prekriveni i zakopani. Neki od njih su postali latentni, a mnogi od njih se sada ponovo bude, zato što plomba oko ove planete počinje da se kida.

Znakovi u žitu su jedan spoljni izraz svesti.Oni dolaze u vašu realnost,kako bi vam pokazali,da racionalni um ne može kontrolisati sve podatke, bez obzira koliko bi on to voleo.Ta događanja se ukrštaju sa kodiranjem svesti svih ljudskih bića. Kad god se realnost ne može objasniti, u svesti se formira jedna nova prostorija.

Znakovi u žitu su potpuno van logičkog uma. Odatle, oni prisiljavaju ljude da prošire svoj koncenzusni pogled na svet, jer realnost, onakva kakva je pre bila dizajnirana, ne može obuhvatiti te događaje kao jednu mogućnost.Oni su okidač.Oni navode realnost na to,da se ona pokrene izvan svojih vlastitih granica.

Postoji određeni broj razloga za postojanje znakova u žitu. U suštini, oni postoje da bi naterali ovu realnost da se pokrene – da vas navedu na to da osećate a ne da razmišljate. Većina onih koji istražuju te znakove, razmišljaju o njima ili tumače, umesto da ih osećaju. Velika Britanija je zasuta njima,zato što u globalu, Britanci imaju veoma logički orijentisanu svest.Međutim,u područje Britanskih Ostrva utisnuto je mnogo megalitskih spirala i kamenih oblika, koji su intezivno utiskivali u stanovništvo intuitivne sposobnosti.

Taj fenomen ne sadrži u sebi nikakvu logiku. On navodi jedno logički orijentisano društvo,da prizna nešto što nema smisla, a to se radi na jedan zabavan i očigledan način,bez stvaranja pretnje bilo čijem pogledu na realnost. Ukoliko bi negdje došlo do spuštanja svemirskih letelica, došlo bi do uznemiravanja ljudi.Kad se koncentrični krugovi polože u jedno žitno polje a njihove stabljike se pri tome ne lome i ne umiru, onda se niko previše ne uzbuđuje.Da li sada razumete kako se ove energije igraju s vama? Neke stvari treba raditi tako,da se pri tome ne preopterećuju vaša strujna kola.

Taj jezik se uvodi na ovu planetu kao jedna priča, - jedna glif -informacija koja sadrži jednu frekvenciju, kako bi vam pomogla, da vi održite svoju vlastitu frekvenciju.Kako se vi budite, tako je i drugima lakše da vas pročitaju i prepoznaju. Vi se celo vreme nalazite pod nadzorom jer postoje uređaji koji prate evoluciju i lokaciju svesti.Kad svest jednom dostigne određeni stepen,dovodi se pomoć spolja kako bi se osnovale druge životne oblasti te frekvencije.

Drugim rečima, recimo, vi otvorite jedan restoran i on postane veoma popularan. Vi njime upravljate, održavate ga i prodajete dobru hranu. Onda vam neko dođe i kaže, "Šta misliš o lancu tih restorana? Hajde da te svuda proširimo.”

Ti geometrijski oblici vam pomažu da proširite frekvenciju svuda po ovoj planeti i da tu frekvenciju održavate. Oni vas podižu i dovode do jednog novog nivoa dostignuća.

knjiga: "Bringers of the Dawn"


"Neka bude Svetlost..."

Нема коментара:

Постави коментар